خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15179   بروزرسانی: 22-10-1394

Hadi Soleimani Abhari

عضویت در مجامع علمی، شورا يا کميته‌هاي تخصصي

 

1- عضو کارگروه علمی جذب اساتید معارف اسلامی

2- عضو کارگروه علمی جذب اساتید علوم قرآن و حدیث