خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15642   بروزرسانی: 17-10-1393

Behnam Rostami

منابع امتحانی دروس

قابل توجه دانشجویان درس تکنیک های تولید مثل -نیمسال دوم سال تحصیلی 92-1391

فصل های 14، 16، 17، 18، 19و20 از کتاب فیزیولوژی تولید مثل (دکتر ضمیری) به عنوان منبع امتحانی معرفی می شوند.

                  - امتحان میان ترم از فصل های 14،7 و 16 در تاریخ تعیین شده برگزار می شود.