خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16886   بروزرسانی: 16-12-1395

Abbas Hosseini

نمایشگاه ها

نمايشگاه‌هاي انفرادي:

-       نگار‌خانة آشيان نقش و مهر، پائيز 1386. تهران، ايران.

-       نگارخانة آريا، پائيز1383.  تهران، ايران.

-       نقاشخانة فرشته، زمستان 1378. تهران، ايران.

-       نقاشخانة فرشته، پائيز 1376. تهران، ايران.

-       نگارخانة برگ، زمستان 1373. تهران، ايران.

 

نمايشگاه‌هاي گروهي:

-          نمايشگاه گروهي. خانة هنرمندان ايران. پاييز 1388.

-          چهارمين دوسالانة نقاشي جهان اسلام. مركز فرهنگي و هنري صبا. 1385. تهران، ايران.

-       جشنوارة هنري نقاشي، طراحي، پوستر، تصويرسازي با حمايت شركت دامون‌فر. فرهنگسراي نياوران. 1385. تهران، ايران.

-       سومين دوسالانة نقاشي جهان اسلام. مركز فرهنگي و هنري صبا. 1383. تهران، ايران.

-       شرکت در نخستین نمایشگاه نقاشی اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر 1381 گالری برگ.

-       شرکت در دومین نمایشگاه نقاشی اساتید و دانشجویان دانشگاه هنر 1383 گالری برگ.

 

-       اولين نمايشگاه بين‌المللي طراحي معاصر. موزة هنرهاي معاصر. 1378. تهران، ايران.