خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22163   بروزرسانی: 21-10-1400

Ali Ganjloo

آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی ترکیبات زیست فعال و توسعه محصولات فراسودمند

آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی ترکیبات زیست فعال و توسعه محصولات فراسودمند آماده خدمت رسانی به اعضا هیات علمی، محققان و دانشجویان گرامی است.

 • فهرست تجهیزات موجود جهت بازیابی ترکیبات زیست فعال از تمامی منابع اعم از گیاهی و جانوری:
 1. سامانه های استخراج سنتی ترکیبات زیست فعال شامل سوکسله، غرقابی، بستر متلاطم و ...
 2. سامانه های استخراج نوین ترکیبات زیست فعال شامل استخراج به کمک مایکرویو، استخراج به روش اهمیک، استخراج به کمک فراصوت

                              - ​مشاوره جهت اندازه گیری مقادیر ترکیبات زیست فعال و فعالیت ضد اکسایشی به روش های مختلف

 • تجهیزات مرتبط با توسعه محصولات فراسودمند:
 1. خشک کن هیبریدی شامل هوای گرم، مادون قرمز، سانتریفوژ (قابلیت عملکرد به تنهایی یا همزمان با هم)
 2. دستگاه رنگ سنج: تعیین پارامترهای رنگی در فضاهای مختلف رنگی، ضریب کروما، زاویه هیو (Colorimeter)
 3. دستگاه همزن مغناطیسی (Magnet Stirrer)
 4. دستگاه هموژنایزر دور بالا (تا 27000 دور در دقیقه): تولید امولسیون، نانوامولسیون و غیره (High Shear Hemogenizer)
 5. دستگاه تنسیومتر: تعیین کشش سطحی و بین سطحی مایعات (Tensiometer)
 6. ترازوی دو صفر
 7. دستگاه سرخ کن (Fryer)
 8. دستگاه بسته بندی تحت خلاء (Vacuum Packaging)
 9.  آسیاب آزمایشگاهی (Lab. Miller)
 10. شوف بالن 
 11. الکتروریسی