خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:21061   بروزرسانی: 24-03-1400

Ali Ganjloo

آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی ترکیبات زیست فعال و توسعه محصولات فراسودمند

آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی ترکیبات زیست فعال و توسعه محصولات فراسودمند آماده خدمت رسانی به اعضا هیات علمی، محققان و دانشجویان گرامی است.

 • فهرست تجهیزات موجود جهت بازیابی ترکیبات زیست فعال از تمامی منابع اعم از گیاهی و جانوری:
 1. سامانه های استخراج سنتی ترکیبات زیست فعال شامل سوکسله، غرقابی، بستر متلاطم و ...
 2. سامانه های استخراج نوین ترکیبات زیست فعال شامل استخراج به کمک مایکرویو، استخراج به روش اهمیک، استخراج به کمک فراصوت

                              - ​مشاوره جهت اندازه گیری مقادیر ترکیبات زیست فعال و فعالیت ضد اکسایشی به روش های مختلف

 • تجهیزات مرتبط با توسعه محصولات فراسودمند:
 1. خشک کن هیبریدی شامل هوای گرم، مادون قرمز، سانتریفوژ (قابلیت عملکرد به تنهایی یا همزمان با هم)
 2. دستگاه رنگ سنج: تعیین پارامترهای رنگی در فضاهای مختلف رنگی، ضریب کروما، زاویه هیو (Colorimeter)
 3. دستگاه همزن مغناطیسی (Magnet Stirrer)
 4. دستگاه هموژنایزر دور بالا (تا 27000 دور در دقیقه): تولید امولسیون، نانوامولسیون و غیره (High Shear Hemogenizer)
 5. دستگاه تنسیومتر: تعیین کشش سطحی و بین سطحی مایعات (Tensiometer)
 6. ترازوی دو صفر
 7. دستگاه سرخ کن (Fryer)
 8. دستگاه بسته بندی تحت خلاء (Vacuum Packaging)
 9.  آسیاب آزمایشگاهی (Lab. Miller)
 10. شوف بالن