خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

 

افتخارات، تشويق نامه‌ها و نشان ها

1.       دانشجوي نمونه دوره كارشناسي ارشد دانشگاه زنجان، سال 1382

2.       دانشجوي نمونه دوره دكتري دانشگاه زنجان، سال 1383

3.       دانشجوي نمونه کشوري در مقطع دكتري، دريافت لوح تقدير و تنديس دانشجوي نمونه کشوري از رياست جمهوري محترم سيد محمد خاتمي (18/11/1383).

4.       دريافت لوح تقدير دانشجوي ممتاز دانشگاه زنجان از وزير محترم علوم, تحقيقات و فناوري جناب آقاي دکتر محمد مهدي زاهدي، سال 1384

5.       دريافت لوح تقدير دانشجوي نمونه کشوري از مقام معظم رهبري (3/7/1384)

6.       رتبه دوم پژوهشهاي بنيادي نهمين جشنواره جوان خوارزمي با طرح "تهيه نانوکاتاليزور کروم بر پايه سيليکا و استفاده از آن در سنتز نانو فيبرهاي پلي‌اتيلن"، دريافت لوح تقدير و تنديس خوارزمي از معاون اول رياست، جمهوري جناب آقاي دكتر پرويز داودي (25/9/1386).

7.       کسب اعتبار ويژه پژوهشي از بنياد ملي نخبگان ايران 1386.

8.       دريافت نشان استعدادهاي درخشان باشگاه پژوهشگران جوان از دکتر جاسبي، سال 1386.

9.       برگزيده اولين جشنواره ملي مطلع عشق و دريافت لوح تقدير و تنديس زوج نمونه کشوري از رياست جمهوري محترم، دکتر محمود احمدي‌نژاد (10/9/1387).

10.   دبير علمي شانزدهمين کنفرانس شيمي آلي ايران، دانشگاه زنجان

11.   دريافت لوح تقدير ارائه برتر در نهمين کنفرانس بين‌المللي پليمر، ISPST2009.

12.   برگزيده اولين جشنواره ملي ايده‌هاي برتر استاني آذربايجان‌شرقي (4/12/1389).

13.    چاپ 56 مقاله در ژورنالهاي معتر بين‌المللي ISI، ارائه 31 مقاله در کنفرانسهاي بين‌المللي، 44 مقاله در کنفرانسهاي داخلي و ثبت يک اختراع داخلي،

14.   انجام 15 طرح پژوهشي صنعتي خاتمه يافته و يک پروژه کلان در دست اقدام با شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي براي توليد کاتاليزور تحريمي مورد نياز براي بزرگترين شرکت مجتمع پتروشيمي آرياساسول

 

 سوابق اجرايي

1.       معاونت پژوهشي دانشکده علوم دانشگاه زنجان

2.       مدير گروه شيمي دانشگاه زنجان

3.       مسئول راه اندازي آزمايشگاه فناوري هاي نوين

4.       دبير علمي کنفرانس بين المللي شيمي آلي

5.       همکاري در تدوين نقشه جامع علمي کشور

6.       عضو شوراي پژوهشي مرکز تحقيقات نانوفناوري دانشکده داروسازي زنجان

7.       عضو کميته ارتباط با صنعت دانشگاه زنجان

8.       مجري 10 طرح صنعتي اختتام يافته، مجري يک طرح کلان ملي توليد کاتاليزور کروم براي بزرگترين شرکت توليد کننده پلي‌اتيلن پارس جنوبي (شرکت مجتمع پليمر ارياساسول) و چندين طرح در حال اجرای ديگر

9.       مسئول ستاد‌ کمک‌هاي مردمي و بيمارستان صحرايي با 40 پزشک متخصص و عمومي در زلزله شهر ورزقان-آذربايجان شرقي، تابستان 91

عضويت در مجامع علمي

1.       عضو بنياد ملي نخبگان ايران در سطح يک

2.       عضو انجمن مخترعين ايران

3.       عضو انجمن پليمر ايران

4.       عضو انجمن مهندسي شيمي ايران

5.       عضو باشگاه پژوهشگران جوان

6.       عضو هيات مديره شرکت استخراج کاران دلتا شرق

 

همكاري با:

1.       شركت پ‍ژوهش و  فناوري پتروشيمي

2.       پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

3.       مرکز رشد فناوري نانو موسسه تحقيقات صنايع دفاعي

4.       سازمان توسعه و نوسازي معادن

 

نظارت بر پروژه هاي دانشجويي

  1. مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان "بررسي سنتزي واکنشهاي ايزوسيانيدها با استرهاي استيلني کم الکترون در حضور تري فنيل فسفين" محسن ولي زاده هلق, خرداد 86.
  2. مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان "سنتز N- وينيل ايميدهاي کم الکترون از استرهاي استيلني" امير تفنگچي مهياري, تير 86.
  3. مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان "سنتز N- وينيل ايميدازول‌هاي کم الکترون در حضور سيليكاي نانو ساختار" اعظم فرشادي 86
  4. مشاور پايان نامه دکتري مهندسي پليمر تحت عنوان "تهيه پلي اتيلن خطي با استفاده از کاتاليزورهاي کئوردينانسيوني به وسيله پليمريزاسيون آبشاري" زهرا محمدنيا، بهمن 87
  5. مشاور پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان " سنتز پليمرهاي مناسب بر پايه پلي آکريل آميد براي استفاده در ازدياد برداشت نفت در مخازن کربناته" نرگس خسروي 87
  6. استاد راهنماي دوم پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان " تاثير شبكه‌اي شدن تابشي روي خواص حرارتي و مكانيكي پليمرها" پگاه عظيم‌زاده 87
  7. استاد راهنماي دوم پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان " تهيه سيليكاي کروي نانو ساختار غني‌شده با پورفيرين" زهرا حمدي 88
  8. استاد راهنماي دوم پايان نامه كارشناسي ارشد شيمي آلي تحت عنوان " تهيه سيليكاي هگزاگونال نانو ساختار غني‌شده با پورفيرين" آصمه ملك‌زاده 88

 

پتنتهاي داخلي تهيه شده

سنتز كاتاليزور فيليپس و استفاده آن براي تهيه پلي‌اتيلن، ابراهيم احمدي، علي رمضاني، مهدي نكومنش حقيقي، زهرا محمدنيا و شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي.

 

طرح هاي پژوهشي و صنعتي

1.       تهيه ايليدهاي پايدار فسفر از CH- اسيدها و تعيين ساختار آنها (براي دانشگاه زنجان، خاتمه يافته).

2.       تهيه N- وينيل ايميدها و تعيين ساختار آنها با روش پرتو ايکس(براي دانشگاه زنجان، خاتمه يافته).

3.       تهيه ايليدهاي پايدار فسفر از OH- اسيدها، NH- اسيدها و SH- اسيدها و بررسي واکنش‌‌هاي آنها در حضور کاتاليزورهاي جامد(براي دانشگاه زنجان، خاتمه يافته).

4.       تهيه N- وينيل ايميدهاي کم الکترون از ايليدهاي پايدار فسفر در حضور کاتاليزورهاي جامد(براي دانشگاه زنجان، خاتمه يافته).

5.       سنتز يك مرحله‌‌اي ايليدهاي پر استخلاف با استفاده از تري فلوئورو اتانول (براي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان، خاتمه يافته)

6.       سنتز و تعين ساختار ترکيب دي متيل (Z)-2- (دي اکسو-1و3- دي هيدرو-H2- ايزو ايندول-2-ايل)-2- بوتن ديوات (براي دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان، خاتمه يافته)

7.       تهيه سديم پرمنگنات و بررسي امکان استفاده از آن در صنعت روي ايران (براي سازمان توسعه و نوسازي معادن، خاتمه يافته)

8.       استحصال نيمه صنعتي پنتاکسيد واناديم از فلوکسي‌کک و ضايعات سوختي (براي شرکت استخراج کاران دلتا شرق، خاتمه يافته)

9.       ايجاد پايلوت براي تست صنعتي بازيافت روي از كيك‌هاي واحدهاي روي(15 كيلوگرم در روز) (براي شرکت استخراج کاران دلتا شرق، در حال اجرا)

10.   توليد نيمه صنعتي شمش کادميم و نيکل (براي شرکت استخراج کاران دلتا شرق، در حال اجرا)

11.    تهيه نانوکاتاليزور کروم بر پايه سيليکا و استفاده آن براي تهيه نانو فيبرهاي پلي‌اتيلن كه اينكار براي اولين بار در ايران انجام گرفت (براي شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي).

12.    تهيه فيلمهاي نانو سيليكاي مزوپروس غني شده با پورفيرين براي رديابي مواد منفجره  و نمونه  مهندسي آن (براي مرکز رشد نانو فناوري نانو موسسه تحقيقات صنايع دفاعي، در حال اجرا).

13.   تهيه نانوکاتاليزورهاي کورديناسيوني و استفاده آن براي تهيه پلي‌اتيلن خطي سبک  با دانسيته پايين به روش آبشاري (پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران).

14.   تدوين دانش فني کاتاليزور کروم بر پايه سيليکا (معادل کاتاليزوهاي  C220و C221) براي فرايند پليمريزاسيون اتيلن در مقياس آزمايشگاهي؛ هاب پژوهشي: شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مشتري‌نهايي: مجتمع پتروشيمي آرياساسول مستقر در عسلويه؛ جزء پروژه‌هاي کلان؛ در حال اجرا.

15.    سنتز و شناسايي کمپلکس‌هاي مس (I) تثبيت شده روي سيليکاي نانوساختار به‌عنوان کاتاليزور براي پليمريزاسيون راديکالي انتقال اتم متيل متاکريلات؛ هاب پژوهشي: صندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران کشور رياست جمهوري.

16.  ساخت کاتاليزورهاي کئوردينانسيوني کروم براي توليد 1-هگزن هاب پژوهشي: شركت پژوهش و فناوري پتروشيمي مشتري‌نهايي: مجتمع پتروشيمي جم مستقر در عسلويه؛ جزء پروژه‌هاي کلان؛ در حال بررسي براي عقد قرارداد.

 

 

 

Publications for Ebrahim Ahmadi (International ISI Journals):

 

56. Samaneh Hashemikia, Nahid Hemmatinejad, Ebrahim Ahmadi, Majid MontazerOptimization of tetracycline hydrochloride adsorption on amino modified SBA-15 using response surface methodology, Journal of Colloid and Interface Science, Accepted Date: 6 November 2014.

 

 

55. Seyed Saeid Rahdar, Ebrahim Ahmadi*, Mahdi Abdollahi, Mahmood Hemmati*, A comprehensive study on kinetics of free-radical solution copolymerization of vinyl acetate and dibutyl maleate in chloroform, J Polym Res (2014) 21:582 DOI 10.1007/s10965-014-0582-5.

54. Fatemeh Saghatchi, Ebrahim Ahmadi*, Zahra Mohamadnia, Hassan Hajifatheali, Hashem Tabebordbar, Farnoosh Karimi, Cu-based atom transfer radical polymerization of methyl methacrylate using a novel tridentate ligand with mixed donor atoms, Chemical Papers 68 (11) 1555–1560 (2014) DOI: 10.2478/s11696-014-0613-z

 

53. Ebrahim Ahmadi, Nematollah Dehghannejad, Samaneh Hashemikia, Merajaddin Ghasemnejad, and Hashem Tabebordbar, Synthesis and surface modification of mesoporous silica nanoparticles and its application as carriers for sustained drug delivery, Drug Deliv, 2014; 21(3): 164–172.

 

52.  Ebrahim Ahmadi, Ali Ramazani, Asemeh Mashhadi-Malekzadeh, Zahra Hamdi, Zahra Mohamadnia, Preparation and characterization of mono-substituted porphyrins immobilized on Nano-Silica, Bull. Mater. Sci., Vol. 37, No. 5, August 2014, pp. 1101–1112.

 

 51. Ebrahim Ahmadi, Zahra Mohamadnia, Asemeh Mashhadi-Malekzadeh, Zahra Hamdi, Fatemeh Saghatchi, Preparation, characterization and polymerization of chromium complexes grafted Al/SBA-15 and Ti/SBA-15 nanosupports, Journal of Applied Polymer Science Vol. 128 Issue 6 (2013) PP. 4245-4252 DOI: DOI: 10.1002/app.38353. 

48. Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. Nekoomanesh Haghighi
High Productive Ethylene Trimerization Catalyst Based on CrCl3/SNS Ligands
Journal of Catlysis letter Vol. 8 Issue 141 (2011) PP. 1191-1198. 

47. Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. Nekoomanesh Haghighi, A. Ramazani and H. Salehi Mobarakeh, Synthesis and optimization of ethylene trimerization using [bis-(2-dodecylsulphanyl-ethyl)-amine]CrCl3 catalyst, Journal of Catlysis letter (2011) 141:474–480

46. E. Ahmadi, M. Nekomanesh Haghighi, Z. Mohamadnia and A. Ramazani, Preparation of Shish-Kebab and Nanofiber Polyethylene with Chromium/Santa Barbara Amorphous Silica-15 Catalysts, Journal of Applied Polymer Science, 2010, 118, 3658–3665.

45. Effect of nano support structure on activity of Cr/nanosilica Catalysts and morphology of prepared polyethylene, Z. Mohamadnia, Ebrahim Ahmadi, M. Nekoomanesh Haghighi, A. Ramazani and H. Salehi, Polymer International, 2010, 59, 945–953.

44. Characterization of a carbon paste electrode containing organically modified nanostructure silica: Application to voltammetric detection of ferricyanide, Reza Ojani, Ebrahim Ahmadi, Jahan-Bakhsh Raoof and Fatemeh Mohamadnia; Journal of Electroanalytical Chemistry, 626 (2009) 23–29.

43. Investigation of drug release and 1H-NMR analysis of the in situ forming systems based on poly(lactide-co-glycolide), Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. Rafienia, H. Mirzadeh, H. Mobedi, Journal of Polymer for  advanced Technologies, 2008, 19, 1–10

42. Synthesis and reactions of stabilized phosphorus ylides, (Review Article), Ali Ramazani, Alireza Kazemizadeh, Ebrahim Ahmadi, Nader Noshiranzadeh and Ali Souldozi, Current Organic Chemistry,  2008, vol. 12, no. 1, pp 59-82, Dedicated to Professor Issa Yavari on the occasion of his 59th birthday.

41. Vinylphosphonium Salt Mediated Preparation of Substituted Imides and Furans from Benzoic acid, 1,1,3,3-Tetramethylbutyl Isocyanide and Acetylenic Esters, Mohsen Valizadeh Holagh, Ali Ramazani and Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; 2008; Volume 183, No. , Pages.

40. Vinyltriphenylphosphonium Salt Mediated Preparation of Fully Substituted Furans and Electron-Poor Imides from Benzoic acid, Cyclohexyl Isocyanide and Acetylenic Esters, Mohsen Valizadeh Holagh, Ebrahim Ahmadi and  Ali Ramazani, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements;  2008; Volume 183, No.9 ,  Pages  2173–2180.

39. A Novel Three-Component Reaction of Dibenzylamine and an Aromatic Aldehyde with an Alkyl Isocyanide in the Presence of Silica Gel: An Efficient Route for the One-Pot Synthesis of Sterically Congested 2-(Dibenzylamino)-2-Aryl Acetamide Derivatives, Ebrahim Ahmadi, Amir Tofangchi Mahyari, Ali Ramazani and Mehdi Nekomanesh Haghighi,  "Letters in Organic Chemistry", 2008, Volume 5, No.7, Pages 540-543.

38. Synthesis of Sterically Congested Stabilized Phosphorus Ylides from Acetylenic Esters, 4,4,4-Trifluoro-1-(2-naphthyl)-1,3-butanedione and Triphenylphosphine, Ali Ramazani, Ali Jafari, Ebrahim Ahmadi, Farzin Marandi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; 2008; Volume 183, No,7 ,  Pages 1564-1570.

37. Synthesis of dialkyl 2-(2-oxo-2-phenylethyl)-3-(1,1,1-triphenyl-l 5-phosphanylidene) succinates from triphenylphosphine, acetylenic ester and 4,4,4-trifluoro-1-phenyl-1,3-butanedione in the presence of basic alumina powder, Ali Jafari, Ebrahim Ahmadi, Mokhtar Alinia, Ali Ramazani, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements;  2008; Volume 183, No.5 ,  Pages 1116-1123.  

36. Synthesis of Thiophene-Containing Stabilized Phosphorus Ylides from 4,4,4-Trifluoro-1-(2-thienyl)-1,3-butanedione, Acetylenic Esters and Triphenylphosphine, Ali Jafari, Ebrahim Ahmadi, Ali Ramazani, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; May 2007; Volume 182, No., Pages.

35. Full natural hydrogel beads for controlled release of betamethasone, Z. Mohamadnia, A. Jamshidi, H. Mobedi, E. Ahmadi, M. J. Zohuriaan-Mehr, Iranian Polymer Journal, 16 (10), 2007, 711-718.

34. A novel four-component reaction of diethylamine, aromatic aldehyde and alkyl isocyanide with dialkyl acetylenedicarboxylate in the presence of silica gel: an efficient route for the regio- and stereoselective synthesis of sterically congested alkenes, E. Ahmadi, A. Ramazani, M. Nekomanesh Haghighi, Tetrahedron letters, Volume 48,  2007, pp.  6954-6957.  

33. Synthesis of Dialkyl 8-Oxo-2,8-dihydroisoxazolo[3,2-a]isoindole-2,3-dicarboxylates from Dialkyl Acetylenedicarboxylates, N-Hydroxy Phthalimide and Tributylphosphine, Leila Youseftabar-Miri, Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi, Alireza Sedrpoushan, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; May 2007; Volume 182, No., Pages.

32. Microwave Induced Stereoselective Conversion of Stabilized Phosphorus Ylides to Electron Poor (Z)-N-Vinylimides in the Presence of Supported Catalysts on Silica gel in Solvent Free Conditions, Ali Reza Kazemizadeh, Ebrahim Ahmadi, Farzin Marandi and Ali Ramazani, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; 2007; Volume 182, No., Pages, DOI.

31. Crystal Structure of Dimethyl 2-[(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)oxy]-2-butenedioate, Leila Youseftabar-Miri, Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi and Ali Morsali, Analytical Sciences, 2007, vol. 23 , pp  x97-x98.

30. Regio- and Stereoselective Addition of 1,2,3,6-Tetrahydrophthalimide to Electron-poor Acetylenic Esters in the Presence of Triphenylphosphine, Amir Tofangchi Mahyari,  Nahid Shajari, Ebrahim Ahmadi,‌ Ali Ramazani, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; May 2007; Volume 182, No.7,  Pages 1653-1659.

29. Silica Gel Powder Catalyzed Stereoselective Synthesis of Dialkyl 1,1-Diacetyl-8a-hydroy-8-oxo-1,2,8,8atetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-dicarboxylates from the Reaction of Dialkyl 2-(1-Acetyl-2-oxopropyl)-3- (tributylphosphoranylidene)-succinates with Ninhydrin in Solvent-free Conditions Sadegh Salmanpour, Ebrahim Ahmadi, Nargess Khosravi and Ali Ramazani, Asian J. Chem., Vol. 19, pp. 1567-1569 (2007).

28. Synthesis of Dialkyl-1,1-diacetyl-8a-hydroxy-8-oxo-1,2,8,8a-tetrahydrocyclopenta-[a]indene-2,3-dicarboxylates  from the Reaction of Dialkyl-2-(1-acetyl-2-oxopropyl)-3-(tributylphosphoranylidene)succinates with Indene- 1,2,3-trione Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi, Leila Youseftabar Miri, Ali Jafari and Azam Heidari,  Asian J. Chem., Vol. 19, pp. 1575-1577 (2007).

27. Stereoselective Synthesis of Dialkyl-1,1-diacetyl-8a-hydroxy-8-oxo-1,2,8,8a-tetrahydrocyclopenta[a]-indene-2,3-dicarboxylates Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi, Leila Youseftabar Miri, Ali Jafari and Azam Heidari, Asian J. Chem., Vol. 19, pp. 1589-1591 (2007).

26. Microwave-Induced Conversion of Stabilized Phosphorus Ylides to Electron-Poor 2H-Cheromenes in the Presence of Silica Gel Powder in Solvent-Free Conditions Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; December 2006; Volume 181 No. 12 Pages 2725–2729.   DOI: 10.1080/10426500600864395.

25. Microwave-Induced Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(1,1,3-Trioxo-1,3-dihydro-2H-1,2-Benzisothiazol-2-yl)-3-(triphenylphosphoranylidene)succinates to Dialkyl 2-(1,1,3-Trioxo-1,3-dihydro-2H-1,2-benzisothiazol-2-yl)-2-butendioates in the Presence of Silica-Gel Powder in Solvent-Free Conditions, Ali Ramazani;  Akram Abbasi Motejadded; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; January 2006; Volume 181 No. 1 Pages 233-236.  DOI: 10.1080/104265090969838.

24. Synthesis and X-Ray Single Crystal Structure of Dialkyl 2-[1-(2,2-             Dimethylpropionyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutyl]-3-(triphenylphosphoranylidene) succinates, Ali Ramazani, Ali Reza Kazemizadeh, Ebrahim Ahmadi, Katarzyna ´Slepokura, and Tadeusz Lis, Z. Naturforsch., 61b, 1128 – 1133(2006).

23. Microwave Induced Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(imido-N-yl)-3-(triphenylstibanylidene) Succinates  to Electron-poor(Z) – N – inylimides,  Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi and Nader Noshiranzadeh,  Asian J. Chem. Vol. 18 pp. 125-128 (2006).

22. Silica Gel Powder Catalyzed Intermolecular Wittig Reaction of Fluorine-Containing Stabilized Phosphorus Ylides with Ninhydrin in Solvent-Free Conditions, Ali Ramazani, Ali Reza Kazemizadeh, Ebrahim Ahmadi and Massoumeh Rahnema, Asian J. Chem. Vol. 18 pp. 701-703 (2006).

21. Stereoselective Synthesis of Dialkyl 1,1-Diacetyl-8a-Hydroxy-8-Oxo-1,2,8,8a-Tetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-Dicarboxylates From the Reaction of Dialkyl 2-(1-acetyl-2-oxopropyl)-3-(tributylphosphoranylidene) Succinates with Indene-1,2,3-Trione,  Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi and Nader Noshiranzadeh, Asian J. Chem. Vol. 18 pp. 704-706 (2006).

 

20. Microwave induced stereoselective conversion of dialkyl 2-(imido-n-yl)-3-(triphenylphosphoranylidene) butanedioates to electron-poor (Z)-N-vinylimides in the presence of Silica Gel Powder in solvent-free conditions, Ali Ramazani, Akram Abbasi Motijadded and Ebrahim AhmadiAsian J. Chem. Vol. 18 pp. 713-714 (2006).

19. Microwave induced stereoselective synthesis of alkyl Z-2-(2-amino-4-oxo- 1,3-thiazol-5(4H)-yliden)acetates from thiourea and dialkyl acetylenedicarboxylates in solvent-less conditions, Ali Ramazani, Ali Reza Kazemizadeh, Bijan Ganjeie and Ebrahim Ahmadi, Asian journal of chemistry, 17 (4): 2375-2378 OCT-DEC 2005.

18. Microwave induced one-pot stereoselective synthesis of alkyl Z-2-[2-amino-4-oxo-1,3-selenazol-5(4H)-yliden)acetates in solvent-less conditions, Ali ramazani, Ebrahim Ahmadi, Bijan Ganjeie, Ali Reza Kazemizadeh and Ali Morsali, Asian journal of chemistry, 17 (4): 2371-2374 OCT-DEC 2005.

17. Synthesis of Highly Stabilized Phosphorus Ylides from Acetylenic Esters, CH-acids and Triphenylphosphine in Aqueous Media  Ali Ramazani, Leila Dolatyari, Ali Reza Kazemizadeh and Ebrahim Ahmadi, Asian J. Chem. Vol. 17 pp. 297-300 (2005)

16. Silica-Gel Catalyzed Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(Imido-N-YL)-3- (triphenylstibanylidene)succinates to Electron-Poor (Z)-N-Vinylimides in Solvent-Free Conditions,   Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; September 2005; Volume 180 No. 9 Pages 2023–2027. DOI: 10.1080/104265090902787.

15. One-Pot Stereoselective Synthesis of Alkyl Z-2-[2-Amino-4-oxo-1,3-selenazol-5(4H)-yliden] Acetates, Ali Ramazani; Ali Morsali; Bijan Ganjeie; Ali Reza Kazemizadeh; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; November 2005; Volume 180 No. 11 Pages 2439 – 2442.   DOI: 10.1080/104265090921164.

14. One-Pot, Three-Component Synthesis of Dialkyl 1,2-Dihydroquinoline-2,3-Dicarboxylates from Triphenylphosphine, Acetylenic Esters, and Amide Derivatives of 2-Aminobenzaldehyde in Aqueous Acetone,   Ali Ramazani;  Ebrahim Ahmadi;  Ali Reza Kazemizadeh;  Leila Dolatyari;  Nader Noshiranzadeh;  Issa Eskandari; Ali Souldozi,   Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; November 2005; Volume 180 No. 11 Pages 2419 – 2422.    DOI: 10.1080/104265090921137.

13. Stereoselective Synthesis of Alkyl Z-2-(2-Amino-4-oxo-1,3-thiazol-5(4H)-yliden)Acetates in Solventless Conditions, Ali Ramazani; Ali Reza Kazemizadeh; Bijan Ganjeie; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; November 2005; Volume 180 No. 11 Pages 2569-2572 .

 DOI:    10.1080/104265090930290.

12. One-Step Stereoselective Synthesis of Dialkyl 1,1-Diacetyl-8a-hydroxy-8-oxo-1,2,8,8a-Tetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-dicarboxylates from the Reaction of Dialkyl 2-(1-Acetyl-2-oxopropyl)-3- (tributylphosphoranylidene) Succinates with Indene-1,2,3-trione, Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi; Nader Noshiranzadeh, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; October 2005; Volume 180 No. 10 Pages 2285 – 2290. DOI: 10.1080/104265090920912.

11. Four-Component Synthesis of Dialkyl 2-(1,3-Dioxo-1,3-dihydro-2H-inden-2-yliden)-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)succinates from Triphenylphosphine, Acetylenic Esters, 2,2,2-Trifluoroethanol, and Ninhydrin, Ali Ramazani; Ali Reza Kazemizadeh; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; August 2005; Volume 180 No. 8 Pages 1781– 1784. DOI: 10.1080/104265090888405.

10. Stereoselective Syntheses of Alkyl Z-2-(2-amino-4-oxo-1,3-selenazol-5(4H)-ylidene)acetates in Solvent-Free Conditions, X-Ray Single Crystal Structure Analysis of Ethyl Z-2-(2-amino-4-oxo-1,3-selenazol-5(4H)-ylidene)acetate, A. Ramazani, A. Morsali, B. Ganjeie, A. R. Kazemizadeh, E. Ahmadi, R. Kempe, and I. Hertle zeitschrift fur naturforschung section b-a journal of chemical sciences 60 (5): 569-571 MAY 2005.

9. "Lead (II): misleading or merely hermaphroditic?", Soudi, A. A., Marandi, F., Ramazani, A., Ahmadi, A. and Morsali, A.,C. R. Chimie, 8, 157–168 (2005).

8. Conversion of in situ generated stabilized phosphorus ylides to chromene derivatives in solvent-free conditions, Ali Ramazani;  Liela Yousefi;  Ebrahim Ahmadi; Ali Souldozi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; July 2004; Volume 179 No. 7 Pages 1459 – 1464.   DOI: 10.1080/10426500490463682.

7. Microwave induced stereoselective conversion of dialkyl 2-(imido-n-yl)-3- (triphenylphosphoranylidene)butanedioates to electron-poor (z)-n-vinylimides in the presence of iron(ii) sulfate powder in solvent-free conditions, Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; July 2004; Volume 179 No. 7 Pages 1455-1457. DOI: 10.1080/10426500490463673.

6. Magnesium hydrogen sulfate powder catalyzed stereoselective conversion of dialkyl 2-(imido-N-yl)-3-(triphenylphosphoranylidene)- butanedioates to electron-poor (z)-N-vinylimides in solvent-free conditions, Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; March 2004; Volume 179 No. 3 Pages 565-567. DOI: 10.1080/10426500490422218.

5. Crystal structure of diethyl 2-(dibenzoylmethyl)-3 (triphenylphosphoranylidene) succinate, Ramazani A., Dolatyari L., Kazemizadeh A. R., Ahmadi E, Torabi A. A., Welter R,  C41H37O6P Zeitschrift fur kristallographie-new crystal structures, 219 (2): 181-183, 2004.

4. Crystal structure of dimethyl (Z)-2(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2H-isoindol-2-yl)2-butenedioate, Ramazani A., Marandi F., Ahmadi E. and Morsali A., C14H11NO6, Zeitschrift fur kristallographienew crystal structures, 219 (2): 179-180, 2004.

3. Crystal structure of dimethyl 1-benzoyl-1,2-dihydro-2,3- quinolinedicarboxylate, Ramazani A., Ahmadi E, Torabi A. A., Welter R., Dolatyari L., Kazemizadeh A. R. and Souldozi A., C20H17NO5, Zeitschrift fur kristallographie-new crystal structures 219 (3): 243-244, 2004.

2. Manganese Dioxide is an Efficient Catalyst for the Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(Imido-N-yl)-3-(triphenylphosphoranylidene)butanedioates to Electron-Poor (Z)-N-vinylimides in Solvent-Free Conditions, Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi,    Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; December 2003; Volume 178 No. 12 Pages 2659 – 2661. DOI: 10.1080/714040979.

1. Silica Gel Catalyzed Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(Imido- N -YL)-3-(triphenylphosphoranylidene)-butanedioates to Electron-Poor ( Z )- N -Vinylimides in Solvent-Free Conditions, Ali Ramazani; Ebrahim Ahmadi, Phosphorus, Sulfur, and Silicon and the Related Elements; October 2003; Volume 178 No. 10 Pages 2293–2295. DOI: 10.1080/713744565.

 

Publications for Ebrahim Ahmadi (International conferences)

17.  E. Ahmadi, A. Malekzadeh, Z. Hamdi, A. Ramazani, Preparation of porphyrin doped nanosilica, 2st Iran International Zeolite conference(IIZC'10), April 29-30, 2010, Tehran University, Tehran, Iran.

16. E. Ahmadi, Z. Mohamadnia, Preparation, characterization and polymerization of chromium complexes grafted Al/SBA-15 catalyst, 2st Iran International Zeolite conference(IIZC'10), April 29-30, 2010, Tehran University, Tehran, Iran.

15. E. Ahmadi, M. Nekoomanesh Haghighi, A. Ramazani, Z. Mohamadnia, Preparation of porous polyethylene using Spherical SBA-15 supported Philips catalysts, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009, Oral presentation (The presentation is performed in English language).

14. E. Ahmadi, M. Nekoomanesh Haghighi, A. Ramazani, Z. Mohamadnia, Preparation, characterization and polymerization of [Cr(NO3)3.9H2O] complexes grafted SBA-11 and MCM-41 materials, 9th International Seminar on Polymer Science and Technology, Iran Polymer and Petrochemical Institute, Tehran, Iran, 17-21 October 2009, Oral presentation (The presentation is performed in English language).

13. E. Ahmadi, A. Ramazani, M. Nekomanesh Haghighi and Z. Mohamadnia, Preparation of Shish-Kebab and nano-fiber polyethylene using Cr/SBA-15 Catalysts, International Symposium Supramolecular and NanoChemistry: Toward Applications” August 25-29, 2008, Kharkov, Ukraine.

12. Fatemeh Mohamadnia, Reza Ojani, Ebrahim Ahmadi, Zahra mohamadnia, Electrocatalytic oxidation of methanol on carbon paste electrode modified by nickel ions dispersed into SBA-15 nanoporous structure, International Catalysis Conference (ICC 2008), 28-30 April 2008, PA-107, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

11. Reza Ojani, Ebrahim Ahmadi, Jahan-Bakhsh Raoof, Fatemeh Mohamadnia, Characterization of a carbon paste electrode containing organically modified nanostructure silica; Application in voltammetric ferricyanide detection, 1st Iran International zeolite conference(IIZC'08), April 29-May 1, 2008, Amirkabir University, Tehran, Iran, (IIZC-08-232). 

10. E. Ahmadi, A. Ramazani, M. Nekoomanesh Haghighi, Z. Mohamadnia, Preparation of nano-silica supported chromium catalyst and its use for the preparation of nano-polyethylene, International Catalysis Conference(ICC 2008), 28-30 April 2008, PB-57, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

9. Ali Ramazani, Ali Reza Kazemizadeh, E. Ahmadi, Nader Noshiranzadeh and Ali Souldozi, Synthesis and Reactions of Stabilized Phosphorus Ylides, ICPC 2007.

8. Ali Ramazani;  Akram Abbasi Motejadded; E. Ahmadi, Microwave-Induced Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(1,1,3-Trioxo-1,3-dihydro-2H-1,2-Benzisothiazol-2-yl)-3-(triphenylphosphoranylidene) succinates to Dialkyl 2-(1,1,3-Trioxo-1,3-dihydro-2H-1,2-benzisothiazol-2-yl)-2-butendioates in the Presence of Silica-Gel Powder in Solvent-Free Conditions, , The fourth Jordanian international conference of chemistry, 19-21 sept. 2005.

7. Ramazani A., Leila Dolatyari, Ali Raza Kazemizadeh and Ahmadi E.,environment – friendly synthesis of highly stabilized phosphorous from acetylenic esters, CH-Acids and triphenylphosphine in aqueous media, International Conference on Chemistry and Industry, Future Trends for the Third Millennium, December 11-14, 2004,  King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh.

6. E. Ahmadi, M. Nekomanesh Haghighi, A. Ramazani and Z. Mohamadnia, Preparation and characterization of Cr/ SBA-15 Catalysts and its use for Ethylene Polymerization, The 8th International seminar on polymer science and technology (ISPST), 23-25 Octobr 2007, OP1030, 173, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

5. Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. Rafienia, H. Mobedi, A. Nouri, Investigation of drug release and 1H-NMR analysis of the in situ forming systems based on poly(lactide-co-glycolide), The 8th International seminar on polymer science and technology (ISPST), 23-25 Octobr 2007, BPM1064, 86, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

4. A. Ramazani and E. Ahmadi,  Silica gel catalyzed stereoselective conversion of dialkyl 2-(imido-n-yl)-3-(triphenylstibanylidene)succinates to electron-poor (z)-n-vinylimides in solvent-free conditions, Transmediterranen symposium on Organometallic Chemistry and catalysis, Marrakech 5-7 may 2005.

3. Ali Ramazani, E. Ahmadi, Synthesis of 2h-chromene derivatives from in situ generated sabilized phophorus ylides via intramolecular wittig reaction in the presence of silica gel powder in sol vent- free conditions, 16TH International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC2004), July 4-9, 2004,  International Convention Centre, Birmingham, UK.

2. A. Ramazani, A. R. Kazemizadeh, F. Marandi, E. Ahmadi, Microwave induced stereoselective of electoron – poor (z)-n- vinylimides phosphorus ylides in solwent–free conditions, 16TH International Conference on Phosphorus Chemistry (ICPC2004), July 4-9, 2004, International Convention Centre, Birmingham, UK.

1. A. Ramazani  and E. Ahmadi, Synthesis of electron-poor (z)-n-vinylimides in the presence of solid catalysts in solvent-free conditions,  International Conference on Chemistry and Industry, Future Trends for the Third Millennium, December 11-14, 2004,  King Saud University, Kingdom of Saudi Arabia, Riyadh.

 

Publications for Ebrahim Ahmadi (National conferences)

20 E. Ahmadi, Z. Mohamadnia, M. Nekoomanesh Haghighi, High activity ethylene trimerization catalyst based on new Cr-SNS ligands, 17th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Mazandaran University, October, 2010.

19. N. Khosravi, A. Ramazani, A. Ramazani S. A, E. Ahmadi, M. Nourani, Preparation of appropriate polymers based on polyacrylamide for enhanced oil recovery in carbonate reservoir, 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009, poster presentation.

18. P. Azimzadeh Asiabi, A. sadigzadeh, A. Ramazani, E. Ahmadi, The effect of radiation cross-linking on mechanical and thermal properties of High density polyethylene (HDPE) and Low density polyethylene (LDPE), 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009, poster presentation.

17. Mohsen Valizadeh Holagh, Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi, Vinyltriphenylphosphonium salt mediated preparation of fully substituted furans and electron-poor imides from benzoic acid, cyclohexyl isocyanide and acetylenic esters, 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009, poster presentation.

16. E. Ahmadi, M. Nekoomanesh Haghighi, A. Ramazani and Z. Mohamadnia, Effect of nanosupport structure on activity of Cr/silica catalysts and morphology of prepared polyethylene, 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009, oral presentation.

15. Z. Mohamadnia, M. Nekoomanesh Haghighi, E. Ahmadi, and H. Salehi, A. Farhadi, Highly selective chromium-based ethylene trimerization catalysts with Bis-sulphanylamine ligands, 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009.

14. E. Ahmadi, A. Ramazani, M. Nekoomanesh Haghighi and Z. mohamadnia, SBA-15 promoted reaction of zwitterionic intermediate formed in situ from DMAD and isocyanide with iminium ion intermediate, 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009.

13. Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, and H. Mobedi, 1H-NMR analysis of biodegradable polymeric systems based on poly(lactide-co-glycolide) and their drug release behaviors, 16th Iranian Seminar of Organic Chemistry, Zanjan University, August, 2009.

12. Reza Ojani, Ebrahim Ahmadi, Fatemeh Mohamadnia, Jahan-Bakhsh Raoof, Characterization of a carbon paste electrode containing organically modified nanostructure silica; Application in voltammetric ferricyanide detection, Third nanotechnology student conference, Oral (Shiraz), 2008.

11. Preparation of Polyethylene Nanofibers using Novel Generation of Phillips Catalysts, E. Ahmadi, M. Nekomanesh Haghighi, A. Ramazani and Z. Mohamadnia, The second nanotechnology student conference, Oral (Kashan), 2007.

10. Nanosilica–Based Organically Modified Carbon Paste Electrode as a Sensor for Ferricyanide Detection, Reza Ojani, Ebrahim Ahmadi, Jahan-Bakhsh Raoof, Fatemeh Mohamadnia, 7th Biennial Electrochemistry Seminar of Iran (7 BESI), Aug. 28-30, 2007.

9. Hydrogel Beads for Controlled Release of Betamethasone, Z. Mohamadnia, E. Ahmadi, M. J. Zohuriaan-Mehr, H. Mobedi, A. Jamshidi, 3rd Iranain Conference of Novel Drug Delivery Systems, 21tst– 22nd June 2007 , Tehran –Iran(Oral).

8. Silica gel powder catalyzed intermolecular wittig reaction of fluorin-containing stabilized phosphorus ylides with ninhydrin in solvent-free conditions, Ebrahim Ahmadi, Ali  Ramazani, Leila Youseftabar Miri, Ali Jafari, 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 September, 2006, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

7. Microwave induced stereoselective synthesis of alkyl z-2-(2-amino-4-oxo-1,3-thiazol-5(4h)-yliden)acetates from thiourea and dialkyl cetylenedicarboxylates in solvent-less conditions, Ebrahim Ahmadi, Ali  Ramazani, Leila Youseftabar Miri, Ali Jafar, 13th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 September, 2006, Bu-Ali Sina University, Hamedan, Iran.

6. Magnesium sulfate powder catalyzed stereoselective synthesis of dialkyl-1,1-diacetyl-8a-hydroxy-8-oxo-1,2,8,8a- tetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-dicarboxylates from the reaction of dialkyl-2-(1-acetyl-2-oxopropyl) -3-(tributyl phosphoranylidene) succinates with indene-1,2,3- trione, Ebrahim Ahmadi, Ali  Ramazani, 12th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 March, 2006, Ahvaz Jundi Shapour University of Medical Science, Iran.

5 Microwave-Induced Stereoselective Conversion of Dialkyl 2-(Imido-N-yl)-3-(triphenylphosphoranylidene) butanedioates to Electron-Poor (Z)-N-Vinylimides in the Presence of Potassium Dihydrogen Phosphate and Manganes Dioxide in Solvent-Free Conditions, Ebrahim Ahmadi, Ali  Ramazani, Leila Youseftabar Miri, Ali Jafari, 12th Iranian Seminar of Organic Chemistry, 7-9 March, 2006, Ahvaz Jundi Shapour University of Medical Science, Iran.

4. Synthesis of dialkyl 2-(1,3-dioxo-1,3-dihydro-2h-inden-2-yliden)-3-(2,2,2 trifluoroethoxy) succinates from triphenylphosphine, acetylenic esters, 2,2,2-trifluoroethanol and ninhydrin, Ali Reza Kazemizadeh ,Ali Ramazani, Ebrahim Ahmadi, Bijan Ganjeie, 11th Seminar of Organic Chemistry,1-3 February 2005, Isfahan University of Technology, Iran.

3. Silica gel powder catalyzed stereoselective synthesis of dialkyl 1,1-diacetyl-8a-hydroxy-8-oxo-1,2,8,8a-tetrahydrocyclopenta[a]indene-2,3-dicarboxylates from the reaction of dialkyl 2-(1-acetyl-2-oxopropyl)-3-(tributylphosphoranylidene) succinates with ninhydrin in solvent-free conditions, Ramazani, A. and Ahmadi, E., 3rd Iranian Seminar of Chemistry and Environment , 95, 2005, Kurdistan University, Iran.

2. Microwave induced one-step synthesis of 2h-cheromene derivatives from in situ generated stabilyzed phosphorus ylides via intramolecular wittig reaction in the presence of silica gel powder in solvent-free conditions, Ahmadi, E. and Ramazani, A., 3rd Iranian Seminar of Chemistry and Environment, 4, 2005, Kurdistan University, Iran.

1. Synthesis of coumarins fromorganophosphorus compounds under solvent-free conditions, Ali Ramazani, Liela Yousefi, Ebrahim Ahmadi and Ali Souldozi, 14th Iranian Chemistry & Chemical Engineering Congress, 17-19 February 2004, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran.