خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18131   بروزرسانی: 04-02-1398

Ali Reza Vaezi

ساير فعاليتهاي پژوهشي

دبیر شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران

دبیر نخستین جشنواره دانش آموزی آوای خاک