خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:19377   بروزرسانی: 10-10-1396

Ebrahim Ahmadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
شناسايي و سنتز نگهدارنده گاما آلومينا بعنوان پايه کاتاليست کلريد مس   مجرياسفند 1394بهمن  1395کاربردیشرکت پتروشیمی اروند
تهيه نانوکاتاليزورهاي کورديناسيوني و استفاده آن براي تهيه پلي‌اتيلن خطي سبک با دانسيته پايين به روش آبشاري   مجريشهريور 1393شهريور  1394کاربردیپژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران
سنتز و شناسايي کمپلکس‌هاي مس (I) تثبيت شده روي سيليکاي نانوساختار به‌عنوان کاتاليزور براي پليمريزاسيون راديکالي انتقال اتم متيل متاکريلات 
[   خلاصه طرح] 
مجريآذر 1392مرداد  1393کاربردیصندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
توليد نيمه صنعتي شمش کادميم و نيکل   مجريخرداد 1392خرداد  1393شرکت استخراج کاران دلتا شرق
استحصال نيمه صنعتي پنتاکسيد واناديم از فلوکسي‌کک و ضايعات سوختي   مجريمهر 1391مهر  1392شرکت استخراج کاران دلتا شرق
ايجاد پايلوت براي تست صنعتي بازيافت روي از كيك‌هاي واحدهاي روي(15 كيلوگرم در روز)   مجريارديبهشت 1388آبان  1389شرکت استخراج کاران دلتا شرق
تهيه کاتاليزور کروم بر بر پايه سيليکا و استفاده آن براي تهيه فيبرهاي پلي‌اتيلن  
[   خلاصه طرح] 
همكارارديبهشت 1385مهر  1388صنعتیشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران
انتخاب جايگزين مناسب براي پرمنگنات پتاسيم در صنعت روي استان زنجان   همكارآذر 1385مرداد  1388صنعتیشرکت تحقيقات و کاربرد مواد معدنی ایران
تهيه ايليدهاي پايدار فسفر از CH- اسيدها و تعيين ساختار آنها   مجريارديبهشت 1387ارديبهشت  1388دانشگاه زنجان
تهيه فيلمهاي نانو سيليكاي مزوپروس غني شده با پورفيرين براي رديابي مواد منفجره و نمونه مهندسي آن    همكارآذر 1386آذر  1387موسسه تحقيقات صنايع دفاعي
تهيه N- وينيل ايميدهاي کم الکترون از ايليدهاي پايدار فسفر در حضور کاتاليزورهاي جامد   مجريمرداد 1384مرداد  1385دانشگاه زنجان
تدوین دانش فنی ساخت کاتالیزور کروم برپایه سیلیکا (معادل کاتالیزورهای C220 و C221) برای فرایند پلیمریزاسیون اتیلن در مقیاس آزمایشگاهی 
[   خلاصه طرح] 
مجريآبان 1392در دست اجراصنعتیشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران
تهيه کاتاليزگرهاي کئوردينانسيوني کروم با ليگاندهاي سه دندانه‌يي SNS و استفاده از آنها براي توليد انتخابي 1-هگزن در مقياس آزمايشگاهي   مجريآبان 1394در دست اجراشركت پتروشيمي جم
پلیمریزاسیون رادیکالی انتقال اتم مونومر متیل¬متاکریلات و کونگوی¬قرمز اصلاح شده به منظور ایجاد بستر برای تشخیص بیماری پره¬اکلامپسی در زنان باردار   مجريتير 1395در دست اجراصندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران کشور رياست جمهوري
الیگومریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزگرهای کروم بر پایه لیگاندهای دهنده: تاثیر ساختار لیگاند ذوی فعالیت و گزینش پذی   مجريتير 1396در دست اجراکاربردیصندوق حمايت از پژوهشگران وفناوران کشور رياست جمهوري