خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
سنتز و شناسايي کمپلکس‌هاي مس (I) تثبيت شده روي سيليکاي نانوساختار به‌عنوان کاتاليزور براي پليمريزاسيون راديکالي انتقال اتم متيل متاکريلات 
[   خلاصه طرح] 
مجريآذر 1392آذر  1393کاربردیصندوق حمايت از پژوهشگران و فناوران کشور
انتخاب جايگزين مناسب براي پرمنگنات پتاسيم در صنعت روي استان زنجان   همكارآذر 1385مرداد  1388صنعتیشرکت تحقيقات و کاربرد مواد معدنی ایران
تهيه کاتاليزور کروم بر بر پايه سيليکا و استفاده آن براي تهيه فيبرهاي پلي‌اتيلن  
[   خلاصه طرح] 
همكارارديبهشت 1385بهمن  1387صنعتیشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران
توليد فيلم‌های نانوسيليکای مزوپروس غنی شده از پورفيرين برای رديابی مواد منفجره  
[  خلاصه طرح] 
همكارآذر 1386در دست اجرادانشگاه زنجان
تدوین دانش فنی ساخت کاتالیزور کروم برپایه سیلیکا (معادل کاتالیزورهای C220 و C221) برای فرایند پلیمریزاسیون اتیلن در مقیاس آزمایشگاهی 
[   خلاصه طرح] 
مجريآبان 1392در دست اجراصنعتیشرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی مرکز تهران