خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22534   بروزرسانی: 12-12-1398

Vahab Jafarian

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
کلونینگ، بیان و تولید آنزیم آلفا آمیلاز ترموفیل   مجريآذر 1393فروردين  1395سفارشی کاربردیپترو آریا زنگان
ارائه دانش فنی تولید بیولوژیکی هیدروژن و سایر فراورده های با ارزش از جلبک میکروسکوپی Chlamidomonas reinhardtii به روش مهندسی مولکولی   مجريفروردين 1392آذر  1396وزارت علوم و تحقیقات وفناوری (عتف)
ارائه دانش فنی تولید و بهبود شیرین کننده پروتئینی برازئین به روش مهندسی ژنتیک   مجريتير 1391مرداد  1395بنیادی- کاربردیصندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور
کاربرد آنزیم پراکسیداز برای بررسی میزان آلودگی محیط زیست   همكارارديبهشت 1383شهريور  1384کاربردیدانشگاه گیلان