خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15627   بروزرسانی: 03-07-1396

Mohsen Jahed

طرحهای پژوهشی

عنوان طرح نوع مسئوليت شروع طرح خاتمه طرح نوع طرح دستگاه سفارش دهنده محل دسترسي
اخلاق و حیوانات : نقد و بررسی اندیشه های تام ریگان   مجريدي 1389اسفند  90کاربردیدانشگاه زنجان
اخلاق فضیلت از نگاه روزالین هارت هاوس   مجريشهريور 1389  بنیادیپژوهشگاه فرهنگ و علوم اسلامی