خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه کامپیوتر]

بازدید:16220   بروزرسانی: 26-05-1394

leila safari
لیلا صفری
استادیار

پست الکترونيکی
l_safari[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/safari_leila

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2604

آدرس 
دانشگاه زنجان- دانشکده مهندسی -گروه کامپیوتر