خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه شیمی]

بازدید:18821   بروزرسانی: 06-10-1395

Ebrahim Ahmadi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
1 زهرا محمدنيا   0مهندسي پليمر تهيه پلي اتيلن خطي با استفاده از کاتاليزورهاي کئوردينانسيوني به وسيله پليمريزاسيون آبشاري  

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
10 آصمه مشهدي ملك زاده   0شيمي آلي تهيه سيليكاي هگزاگونال نانو ساختار غني‌شده با پورفيرين  
9 زهرا حمدي   0شيمي آلي تهيه سيليكاي کروي نانو ساختار غني‌شده با پورفيرين  
8 آيدا غلامي   0بيو تكنولوژي بررسي مقدماتي فرمولاسيون مناسب براي بکارگيري باکتري هاي آنتاگونيست با تاکيد بر بيماري آتشک  
7 نعمت دهقان نژاد   0شيمي آلي سنتز و اصلاح سطح سيليکای نانو ساختار و كاربرد آن در سامانه‌های رهايش كنترل شده دارو   
6 محسن ولي زاده هلق   0شيمي آلي بررسي سنتزي واکنشهاي ايزوسيانيدها با استرهاي استيلني کم الکترون در حضور تري فنيل فسفين  
5 امير تفنگچي مهيار   0شيمي آلي سنتز N- وينيل ايميدهاي کم الکترون از استرهاي استيلني  
4 اعظم فرشادي   0شيمي آلي سنتز N- وينيل ايميدازولهاي کم الکترون در حضور سيليكاي نانو ساختار  
3 پگاه عظيم زاده آسيابي   0شيمي آلي تاثير شبكه‌اي شدن تابشي روي خواص حرارتي و مكانيكي پليمرها  
2 نرگس خسروي   0شيمي آلي سنتز پليمرهاي مناسب بر پايه پلي آکريل آميد براي استفاده در ازدياد برداشت نفت در مخازن کربناته  
1 سعيد زهتاب   0شيمي آلي سنتز کاتاليزورهای کوئورديناسيونی کروم بر پايه نانوسيليكا و استفاده از آنها براي تهيه 1-هگزن