خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15499   بروزرسانی: 26-09-1396

Mohammad Ali maleki

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
17 مریم علیجانی بهمن  1389فیزیک توابع وانیه و پارامترهای بوز-هابارد برای یک شبکه مغناطیسی دوبعدی   استاد مشاور
16 مصطفی راستگوفرد اسفند  1389فیزیک ابررسانایی سه‌گانه در یک اتصال SFFS با مغناطش‌های غیرهم‌امتداد   استاد راهنما
15 مهدی سربی ارديبهشت  1390فیزیک حالت‌های صفر و پی در یک اتصال SFFS با مغناطش‌های هم‌امتداد    استاد راهنما
14 وحید دریکوند دي  1390فیزیک ترابرد کوانتومی در اتصال فلز نرمال-ابررسانای سه‌تایی موج پی-فلز نرمال با برهمکنش اسپین مدار راشبا   استاد مشاور
13 مهتاب آرایی بهمن  1390فیزیک اثر مجاورت در ابررساناهای با جفت‌شدگی سه‌گانه    استاد راهنما
12 مهناز قاسمی بهمن  1390فیزیک کشسانی نانولوله‌های کربنی و کمانش آن‌ها    استاد راهنما
11 ذکریا مرادی اسفند  1390فیزیک جریان جوزفسون در ساختار ابررسانا-فرومغناطیس-ابررسانا در حضور ناخالصی‌های مغناطیسی و اسپین مدار   استاد مشاور
10 معصومه رستمی بهمن  1391فیزیک نانوساختارهای گرافینی و فاز ابررسانایی   استاد راهنما
9 لیلا شمایی بهمن  1391فیزیک بررسی خواص ترابردی یک نانوساختار گرافین دولایه‌ای   استاد راهنما
8 رقیه‌سادات حسین‌پور مهر  1392فیزیک بررسی خواص ترابردی یک نانوساختار گرافین سه‌لایه‌ای   استاد راهنما
7 حمیده نظری اسفند  1392فیزیک اثر مجاورت ابررسانایی در یک نانوساختار گرافین دولایه‌ای    استاد راهنما
6 میترا طاهرخانی دي  1393فیزیک اثر جوزفسون در اتصال‌های ابررسانای بر پایه آهن با دو گاف ابررسانایی نوع s    استاد راهنما
5 زهرا امینی سابق شهريور  1394فیزیک اپتیک کوانتومی با استفاده از مدارهای ابررسانا   استاد مشاور
4 غلامرضا عزیزی پور مهر  1394فیزیک محاسبه ظرفیت گرمایی ویژه گرافین با استفاده از ماتریس چگالی   استاد راهنما
3 مریم درفشی اسفند  1394فیزیک پمپاژ الکترونی در یک نانوسیم متصل به دو پتانسیل خارجی با اختلاف فاز   استاد راهنما
2 سیده زهرا موسوی اسفند  1394فیزیک بررسی ویژگی های الکترونی یک نانوسیم نامتقارن   استاد راهنما
1 افسانه اجل افشار بهمن  1395فیزیک اثر مجاورت در اتصال های فلز عادی با ابررساناهای چندنواری   استاد راهنما