خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25934   بروزرسانی: 31-04-1398

Mostafa Yargholi

راهنمايي/مشاوره پروژه هاي دانشجويي


مقطع: دکترا
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
4 محسن پاداش اسفند  1395الکترونیک بهبود سرعت و دقت مبدل هاي آنالوگ به ديجيتال single-slope   استاد راهنما
3 آسیه پرهیزکار طریقت شهريور  1397الکترونیک تحليل خطينگي تقويت كننده ي كم نويزCMOS در سيستم هاي RF و بهبود پارامترهاي آن   استاد راهنما
2 حمید رضا مافی در حال انجاممهندسی برق- الکترونیک كاليبراسيون ديجيتال براي مبدل‌هاي آنالوگ به ديجيتال SAR   استاد راهنما
1 سعید بناگذار در حال انجاممهندسی برق- الکترونیک طراحي تقويت كننده براي ريز سيستم قابل كاشت در بدن با نويز كم و توان مصرفي پايين   استاد راهنما

مقطع: کارشناسي ارشد
ردیف نام دانشجو تاریخ دفاع رشته تحصیلی موضوع نوع نظارت
7 آسیه پرهیزکار طریقت اسفند  1390الکترونیک طراحي و آناليز تقويت كننده كم نويز CMOS در سيبستم هاي RF   استاد راهنما
6 فرشاد درویشی اسفند  1391الکترونیک طراحي و شبيه سازي ميكسر CMOSبا خطينگي بالا براي كاربردهاي UWB   استاد راهنما
5 مریم باباصفری اسفند  1392الکترونیک بهینه سازی و شبیه سازی تقویت کننده کم نویزCMOS با بهره ي بالا وتوان مصرفي كم در سیستم های فوق پهن باند   استاد راهنما
4 مسعود والی شهريور  1393الکترونیک بهینه سازی نویزفاز و توان مصرفی یک سنتزکننده فرکانسی N-کسری برای استانداردهای مکالمه سیار   استاد راهنما
3 امیر طاهری جمال آباد اسفند  1392الکترونیک طراحي و آناليز ميكسر CMOSبا بهره و خطساني بالا در گيرنده هاي RF   استاد راهنما
2 محمد انوشه اسفند  1392الکترونیک بهینه سازی توان مصرفی در تقویت کننده های توان با در نظر گرفتن پارامترهای خطینگی برای مصارف ارتباطات سیار   استاد راهنما
1 عباس نصری بهمن  1393الکترونیک طراحي و شبيه سازي نوسان ساز كنترل شونده با ولتاژ براي كاربردهاي فوق پهن باند   استاد راهنما