خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16681   بروزرسانی: 10-11-1397

Davood Abbasi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. رفتار سازمانی، سازمان ‏و مدیریت، منابع انسانی،مدیریت اسلامی