خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:18413   بروزرسانی: 10-04-1399

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زمین شناسی اقتصادی، سیالات درگیر، روشهای آنالیز مواد