خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17653   بروزرسانی: 16-11-1397

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. زمین شناسی اقتصادی، سیالات درگیر، روشهای آنالیز مواد