خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1279   بروزرسانی: 23-12-1398

Behnam Ghadimi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک سیالات 2. ترمودینامیک 3. محاسبات عددی 4. برنامه نویسی با کامپیوتر 5. سیستم‌های انتقال آب