خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14128   بروزرسانی: 10-08-1396

Hassan Fatzade

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فلسفه معاصر2. تاريخ فلسفه غرب3. فلسفه علم