خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه مکانیک]

بازدید:23570   بروزرسانی: 05-08-1396

Jafar Ghazanfarian

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک سیالات2. انتقال حرارت3. دینامیک گاز4. توربو ماشین ها5. دینامیک سیالات محاسباتی6. محاسبات عددی پیشرفته