خانه :: اساتید :: اخبار

[اساتید گروه فلسفه]

بازدید:14924   بروزرسانی: 03-07-1396

Mohsen Jahed

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. فلسفه اسلامی2. کلام اسلامی3. فلسفه اخلاق4. فلسفه دین