خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15499   بروزرسانی: 26-09-1396

Mohammad Ali maleki

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مباحث پیشرفته در ابررسانایی و ابرشارگی 2. الکترودینامیک کلاسیک 3. فیزیک پایه (یک و دو) 4. مکانیک کوانتومی (یک و دو) 5. الکترومغناطیس (یک و دو) 6. ترمودینامیک و مکانیک آماری 7. مکانیک آماری 8. ابررسانایی و کاربردهای آن 9. فیزیک حالت جامد پیشرفته 10. مکانیک کوانتومی پیشرفته (یک و دو)