خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20575   بروزرسانی: 13-05-1391

Ali Najafi

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مکانیک آماری، مکانیک شاره‌ها