خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4600   بروزرسانی: 23-05-1398

Mohammad Taghilou

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. جریان های دوفاز2. دینامیک سیالات محاسباتی3. مکانیک سیالات4. انتقال حرارت5. ترمودینامیک6. سیستم‏ های هیدرولیک و پنوماتیک