خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:4084   بروزرسانی: 14-05-1397

Mohammad Taghilou

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. جریان های دوفاز2. دینامیک سیالات محاسباتی3. مکانیک سیالات4. انتقال حرارت5. ترمودینامیک6. سیستم‏ های هیدرولیک و پنوماتیک