خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:22612   بروزرسانی: 25-05-1394

Gholamhossein Tavasoli

زمينه هاي آموزشي و تدريس

1. مدارهاي منطقي و آزمايشگاه2. ریزپردازنده3. محیط های چند رسانه ای4. گرافیک کامپیوتر5. مهندسی اینترنت