خانه :: اساتید :: اخبار
نشست هم اندیشی اساتید
با موضوع راهکارهای گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه، سه شنبه ساعت 13:45، سالن شهید شریارینشست هم اندیشی اساتید و نخبگان دانشگاهی با موضوع:

راهکارهای گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه زنجان

با حضور دکتر اسماعیل کرمی دهکردی
مدیرگروه همکاری های علمی بین المللی

زمان: سه شنبه ، ساعت 13:45

مکان:سالن شهید شهریاری

* نشست برای اساتید دارای امتیاز فرهنگی می باشد.

 

 


ارسال شده در مورخه: 27-01-1397