خانه :: اساتید :: اخبار
مرحله دوم سفر به مشهد مقدس
ویژه شرکت کنندگان ازدواج دانشجوییبه اطلاع آن دسته از دانشجویانی که در دوره های بیستم و بیست و یکم ازدواج دانشجویی( پاییز 95 و زمستان 96) ثبت نام کرده و موفق به حضور در مرحله اول طرح همسفر تا بهشت(مشهد مقدس) که در زمستان 95 و 96 برگزار شد، نشده اند می رساند، مرحله دوم سفر به مشهد مقدس در بهار و تابستان 97 برگزار می شود. واجدین شرایط می توانند به سامانه ثبت نام بیست و یکیمن دوره ازدواج دانشجویی از طریق سایت دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری دانشگاه زنجان مراجعه نموده و برای انتخاب کاروان مشهد مقدس اقدام نمایند.


ارسال شده در مورخه: 23-02-1397