خانه :: اساتید :: اخبار
دانشگاه شهید بهشتی برگزار می کند:
پنجمین همایش بین المللی مردم سالاری دینی با عنوان: مردم سالاری دینی و آینده جهان اسلاممحور ها و موضوعات این همایش:

1- مباحث نظری

2- مباحث کاربردی

3- امکان سنجی کاربست تجربه مردمسالاری دینی در ایران برای جهان اسلام

4- راهبردها و راهکارهای تحقق مردمسالاری دینی در جهان اسلام

5- مردمسالاری دینی و آینده جهان اسلام با تاکید بر بیانیه گام دوم

محققان می توانند برای ثبت نام و ارسال آثار خود به سایت همایش به آدرس ذیل مراجعه نمایند:

http://religiousdemocracy.sbu.ac.ir

مهلت ارسال چکیده مقالات تا پايان آبان 1400 و مهلت ارسال اصل مقالات پايان بهمن 1400 می باشد.

زمان برگزاري همايش ارديبهشت 1401 می باشد.

مقالات ارسالی در صورت احراز شرایط در مجله علمی اندیشه مردم سالاری به چاپ خواهند رسید.


ارسال شده در مورخه: 25-07-1400