خانه :: اساتید :: اخبار
دانشگاه جیرفت برگزار می نماید:
نخستین همایش بین المللی علمی و فرهنگی تاریخ و ادبیات پایداري در مکتب حاج قاسم???? زمان: دیماه  ۱۴۰۰

???? مهلت ارسال آثار: ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۰

 

✒️محورهای مسابقه:

نقش حاج قاسم در محورهای؛ تاریخی، ادبی و فرهنگی


ارسال شده در مورخه: 25-07-1400