خانه :: اساتید :: اخبار
راهنمای تلفن دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری    
مسئول نهاد
قره داغی - علی       
2455
معاون نهاد
جاهدی - علی       
2854
مدیر اجرایی
بهنام - صمد       
2344
مسئول واحد خواهران
موسوی - فائزه سادات       
2746
مدیر حوزه علوم اسلامی
احمدی - سعید       
4276
کارشناس کانون ها
خانمحمدی - حبیبه       
2746
کارشناس سایبری و پایگاه اطلاع رسانی
وفا - اعظم       
2856
مسئول مسجد
محمدی - حسین       
2475
ارتباط با ما
-        
2455