پایگاه خبری دانشگاه زنجان
خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 216-220 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاقامه نماز عید سعید فطر،جمعه، ساعت 8 صبح، مسجد دانشگاه
اعمال روز عید
24-03-1397
معاونت آموزشيدرخواست همکاری در آزمون سراسری 1397
درخواست همکاری در آزمون سراسری 1397
27-03-1397
معاونت اداری مالیقطعی برق قسمتهایی از دانشگاه
روز یکشنبه 27 خرداد ماه
27-03-1397
روابط عموميفعالیت علمی درخصوص ربات های پروازی
انجام فعالیت علمی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد درمورد کنترل پهپادهای رایج در بازار کار
27-03-1397
روابط عموميتمدید مهلت ارسال مقالات
مهلت ارسال مقالات به کنفرانس کاتالیست ایران تا 12مردادماه تمدید شد
27-03-1397