پایگاه خبری دانشگاه زنجان
خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 21-25 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبرینشست هم اندیشی اساتید
با موضوع راهکارهای گسترش همکاری های بین المللی دانشگاه، سه شنبه ساعت 13:45، سالن شهید شریاری
27-01-1397
پژوهشکده فناوری های نوین زیستی گزارش از واریته Tuber aestivum var. uncinatum
اولین گزارش از واریته Tuber aestivum var. uncinatum ( از خانواده قارچهای دنبلان جنگلی
27-01-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارگاه آموزشی نرم افزار amos
کارگاه آموزشی مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار amos
27-01-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیکارگاه پرورش و نگهداری ماهیان زینتی
کارگاه پرورش و نگهداری ماهیان زینتی
28-01-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعینتایج انتخابات
نتایج انتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی رباتیک
28-01-1397