پایگاه خبری دانشگاه زنجان
خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 26-30 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیصدور مجوز انتشار نشریه ی " بازتاب "
صدور مجوز انتشار اولین نشریه ی شورای کارکنان دانشگاه زنجان
28-01-1397
معاونت آموزشيبر گزاری کارگاه آموزشی بمناسبت هفته آموزش
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زنجان بمناسبت هفته آموزش و گرامیداشت مقام معلم برگزار می کند:
29-01-1397
معاونت اداری مالیقطعی برق
قطعی برق روز چهارشنبه 29 فروردین
29-01-1397
گروه همکاری های علمی بین المللیتفاهم نامه همکاری با دانشگاه دیپونگرو
شرکت دانشگاه زنجان در همایش و نشست هیات مدیره گرین متریک و امضای تفاهم نامه همکاری با دانشگاه دیپونگرو
29-01-1397
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکترى شیمی آلی- دانشکده علوم
سنتز و مشخصه یابی داربست¬های هیدروژلی حساس به دما بر مبنای کوپلیمرهای پلی¬کاپرولاکتون جهت استفاده در مهندسی...
01-02-1397