خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 113-128 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علومگروه زمین شناسی برگزار می کند
آموزش گوهرشناسی و کلیات تراش سنگ های قیمتی ، زمان: یکشنبه 23/2/97 ساعت 12:30 -11 سالن الغدیر
23-02-1397
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریمرحله دوم سفر به مشهد مقدس
ویژه شرکت کنندگان ازدواج دانشجویی
23-02-1397
مرکز رشد واحدهای فناوریارائه تسهیلات اشتغال روستایی به شرکتهای حوزه ICT
ارائه تسهیلات اشتغال روستایی به شرکتهای حوزه ICT ایجاد کننده هر گونه اشتغال در شهرهای زیر 10 هزار نفر
23-02-1397
دانشکده علومآزمون کتبی ارزیابی جامع دانشجویان دکتری شیمی
روز یکشنبه 97.2.30 ساعت8:30 در سالن سمینار ریاضی
23-02-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی صنایع غذایی دانشگاه زنجان برگزار می کند
سمینار " آشنایی با صنعت گلوکز،نشاسته و مشتقات آن"، زمان: ساعت 12:15 سالن دانشکده ی کشاورزی
24-02-1397
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریاردوی یکروزه طبیعت و درمان
ویژه اساتید، پنجشنبه 20 اردیبهشت، میانه
24-02-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانجمن علمی دانشجویی فلسفه برگزار می کند
اعتبار شهودهای اخلاقی‌؛ نقد و بررسی دیدگاه پیتر سینگر، زمان: دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 ساعت 12 کلاس 222دانشکده علوم انسانی
24-02-1397
مرکز رشد واحدهای فناوری نمایشگاه اختصاصی دستاوردها و توانمندیهای ج.ا. ایران در حوزه فناوری
برگزاری اولین نمایشگاه اختصاصی دستاوردها و توانمندیهای ایران در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطلات در ارمنستان
24-02-1397
معاونت اداری مالیساعات کاردر ماه مبارک رمضان
جلسـه مـورخ 09/02/97 هيـات رئيسـه محترم دانشگاه
24-02-1397
معاونت آموزشيارزشيابي از كيفيت و نحوه تدريس اساتيد
ارزشيابي از كيفيت و نحوه تدريس اساتيد نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
24-02-1397
معاونت دانشجوييجلسه پرسش و پاسخ صنفی دانشجویان با هیات رئیسه دانشگاه
شورای صنفی رفاهی دانشجویان
25-02-1397
مرکز ایلخانی شناسیدانشگاه زنجان با همکاری گروه ایلخانی شناسی برگزار می کند
نخستین کنفرانس بین المللی "حکومت ایلخانان و تأثیر آن بر راه ابریشم"، زمان: 30 آبان ماه 1397
25-02-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیکسب افتخار
کسب مقام های برتر سی وسومین جشنواره سراسری قرآن وعترت توسط دانشجویان دانشگاه زنجان
25-02-1397
معاونت دانشجوييآماده پذیرایی از میهمانان شما درماه مبارک رمضان هستیم
اداره تغذیه
26-02-1397
معاونت دانشجويياسامی کاندیداهای شورای صنفی دانشجویان - قوانین و مقررات تبلیغات
معاونت دانشجویی
26-02-1397
روابط عموميروز ارتباطات و روابط عمومی
روز ارتباطات و روابط عمومی بر تلاشگران عرصه هنر هشتم مبارک باد
26-02-1397