خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 346-360 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميشهردار زنجان بدون دستور استاندار در هیچ جلسه رسمی حاضر نمی‌شود
حاتمی در گفتگو با دانشجو: شهردار زنجان بدون دستور استاندار در هیچ جلسه رسمی حاضر نمی‌شود.
22-04-1398
روابط عموميعبید در «اخلاق‌الاشراف» بنیاد سیستماتیک فکر خودش را اجرا می‌کند
عبید در «اخلاق‌الاشراف» بنیاد سیستماتیک فکر خودش را اجرا می‌کند.
22-04-1398
روابط عموميدانشگاه زنجان در ائتلاف جهانی (TESS) همکاری می‌کند
توسط محققان دانشگاه زنجان؛ دانشگاه زنجان در ائتلاف جهانی (TESS) همکاری می‌کند.
22-04-1398
گروه همکاری های علمی بین المللیعضویت دانشگاه زنجان در مجمع دانش کشاورزی خانوادگی
همکاری های علمی بین المللی دانشگاه زنجان با سازمان خوار و بار و کشاورزی سازمان ملل متحد ( فائو ) گسترش یافت
22-04-1398
تعاونی مصرف کارکنانشکرتنظیم بازار
توزیع شکر تنظیم بازار
22-04-1398
روابط عموميمیلاد امام رئوف مبارک
میلاد شمس الشموس حضرت امام رضا علیه السلام تهنیت باد
23-04-1398
صندوق وام کارکنان (معين)مجمع عمومی صندوق معین دانشگاه
مجمع عمومی صندوق معین دانشگاه
23-04-1398
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریهشتمین دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه زنجان برگزار شد
گزارشی از برگزاری هشتمین دوره ضیافت اندیشه اساتید دانشگاه زنجان
24-04-1398
روابط عموميتودیع و معارفه ریاست دانشکده مهندسی و انتصابات
برگزاری مراسم تودیع و معارفه ریاست دانشکده مهندسی و انتصابات صورت گرفته در روزهای اخیر
24-04-1398
معاونت دانشجوييتعطیلی استخر روز جمعه
معاونت دانشجویی
24-04-1398
گروه همکاری های علمی بین المللیهمکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا
گسترش همکاری های علمی بین المللی با اتحادیه اروپا و ایتالیا در بخش کشاورزی و منابع طبیعی
25-04-1398
دانشکده مهندسیدوره های آموزشی فنی و حرفه ای
مهلت ثبت نام: تاآخر تیرماه
25-04-1398
روابط عموميدانشگاه زنجان به عضویت مجمع فائو درآمد
همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه زنجان با سازمان خواروبار و کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) گسترش یافت.
25-04-1398
روابط عموميدانشگاه زنجان یکی از مؤسسات علمی مجمع دانش کشاورزی خانوادگی سازمان ملل
در بخش کشاورزی؛ دانشگاه زنجان یکی از مؤسسات علمی مجمع دانش کشاورزی خانوادگی سازمان ملل متحد شد.
25-04-1398
تعاونی مصرف کارکنانتوزیع گوشت
توزیع گوشت گوساله تنظیم بازار
26-04-1398