خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 11-15 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علومزمان برگزاری آزمون جامع کلیه گرایش­های شیمی
روز چهارشنبه مورخ 26/2/97 ساعت 8:30 در محل اتاق جلسات دانشکده علوم
26-01-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیدومین جشنواره سراسری قرآن وعترت اساتید
آغاز ثبت نام دومین جشنواره سراسری قرآن وعترت اساتید دانشگاه های سراسر کشور
26-01-1397
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون میان ترم دروس سرویسی
ریاضی یک و دو، فیزیک یک و دو، معادلات
26-01-1397
مرکز ایلخانی شناسیهمایش نکوداشت حمدالله مستوفی
تاریخ نگار،جغرافیدان و ادیب نامور
26-01-1397
معاونت اداری مالیبررسی و رفع کسر کار کردها
بررسی و رفع کسر کار کردها در سال 96
26-01-1397