خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 41-45 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
معاونت فرهنگی و اجتماعیمعارفه ی ورودی های جدید
انجمن علمی شیمی با همکاری گروه شیمی برگزار می کند
02-02-1397
معاونت آموزشي نقل و انتقال و مهمانی وزارت علوم برای سال تحصیلی 98-97
اطلاعیه نقل و انتقال و مهمانی وزارت علوم برای سال تحصیلی 98-97
03-02-1397
معاونت پژوهش و فناوریآزمایشگاه مرکزی دانشگاه زنجان برگزار می کند
کارگاه آشنایی با کروماتوگرافی گازی، زمان: 19 اردیبهشت
03-02-1397
روابط عموميروز زمین پاک دانشگاهیان در کنار پل تاریخی میربهاءالدین
روز جهانی زمین پاک امسال با شعار "نه گفتن به زباله های پلاستیکی" برگزار شد
03-02-1397
دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبریکلاس صوت و لحن قرآن کریم
با حضور استاد دکتر ملکی، سه شنبه ها ساعت 12، مسجد دانشگاه
03-02-1397