خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1-5 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
روابط عموميانتصابات صورت گرفته
طی احکامی از سوی ریاست دانشگاه
19-01-1397
معاونت دانشجوييانتخاب اتاق نمونه بهداشتی
طبق معیارها و استانداردهای اعلامی از سوی سازمان امور دانشجویان
20-01-1397
معاونت فرهنگی و اجتماعیانتخابات شورای مرکزی انجمن علمی دانشجویی رباتیک
زمان: دوشنبه 27/01/1397 ساعت 12 الی 14:30
21-01-1397
دانشکده مهندسیزمان برگزاری آزمون جامع دکتری دانشکده مهندسی
نیمسال دوم سالتحصیلی 97-96
21-01-1397
دانشکده علوم انسانیثبت نام در کارگاه آموزشی
مقاله نویسی، پروپوزال نویسی، پایان نامه نویسی و آموزش نرم افزار SPSS و PLS
21-01-1397