فعالیتهای آموزشی رصدخانه - رصدخانه دانشگاه زنجان
خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

طرح رصدخانه دانشگاه زنجان با مساحت 260 متر مربع در سال 1381 به همت تعدادی از اساتید گروه فیزیک و همکاری و مساعدت معاونت محترم اداری و مالی و دفتر طرحهای عمرانی وقت، در منتهی الیه جنوبی سایت دانشگاه به تصویب رسید و در سال 1389 ساختمان مربوطه مورد بهره برداری قرار گرفت. ساختمان این رصدخانه دو طبقه بوده و بر روی پشت بام آن، اتاق رصد مجموعه قرار دارد که گنبد 5/4 متری بالای آن، از دور خودنمایی می کند. اتاق رصد مجموعه، به قطر 80/3 و ارتفاع 20/2 متر و بصورت آجری اجرا شده است... ادامه
بروزرسانی: 16-8-1396
فعالیتهای آموزشی رصدخانه

نام دوره تاریخ برگزاری تاریخ وساعت برگزاری مدرس تئوری/عملی مقطع و رشته دانشگاهی تعداد جلسات مکان برگزاری تعداد شرکت کنندگان استاد مربوطه
نجوم مقدماتی

آذر ماه ۱۳۹۳

سه شنبه ها ۱۰ تا ۱۲ خانم صفورا تیمورزاده   عمومی ۱۲ دانشگاه زنجان ۲۵ نفر _
نجوم مقدماتی

در حال برگزاری

شنبه ها۱۵.۳۰ الی‌ ۱۷

خانم شکیبا و آقای حسنی

تئوری و عملی

عمومی 

۱۰

کلاس ۲زمین شناسی و رصدخانه

۲۵ نفر

_
موضوعات ویژه نجوم در حال برگزاری چهارشنبه ها۱۸ تا ۲۰ آقای حسنی عملی اخترفیزیک،ارشد وىكتري ۵ رصدخانه دانشگاه زنجان ۳۰ نفر دکتر صفری

نجوم

برگزار خواهد شد.

اعلام خواهد شد.

آقای حسنی

عملی

فیزیک ،کارشناسی

۲

رصدخانه دانشگاه زنجان

۳۰ نفر

دکتر ندا داداشی

زمین در فضا برگزار خواهد شد. اعلام خواهد شد. آقای حسنی عملی جغرافیا کارشناسی ۲ رصىخانه ىانشگاه زنجان ۷۰ نفر دکتر حسین میرموسوی
فلسفه علم برگزار خواهد شد. اعلام خواهد شد. آقای حسنی عملی کارشناسی فلسفه ۱ رصدخانه دانشگاه زنجان ۳۰ نفر خانم دکتر ذوالحسنی
                   

 

بازدید امروز: 2