خانه :: اساتید :: اخبار
هفته نجوم مبارک باد
برناامه های رصدخانه دانشگاه زنجان در هفته جهانی نجومهفته جهانی نجوم مبارک

برای دیدن ویدئو باید به اینترنت متصل باشید


ارسال شده در مورخه: 24-02-1400