خانه :: اساتید :: اخبار
وضعیت رویت هلال ماه رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری
وضعیت رویت هلال ماه رمضان سال ۱۴۴۲ هجری قمری (21-1-1400) ادامه خبر
پرواز نبوغ برفراز سیاره سرخ
پرواز مارس هلیکوپتر (نبوغ) در آسمان سیاره مریخ تا چند روز دیگر!!! (15-1-1400) ادامه خبر
تحویل سال از منظر نجوم
جزئیات نجومی لحظه تحویل سال و اعتدال بهاری  (2-1-1400) ادامه خبر
بروزرسانی: 30-11--1
فعالیتهای پژوهشی رصدخانه

بخشی از فعالیت های پژوهشی که در قالب پایانامه های کارشناسی ارشد و دکتری در رصدخانه دانشگاه زنجان انجام و یا در حال انجام هستند:

 

پایان مقطع پژوهشگر عنوان فعالیت پژوهشی استاد راهنما
۱۳۹۱ کارشناسی ارشد معصومه قنبرزاده نودهی مطالعه نوسانات ستاره ای از تحلیل داده های فتومتری دکتر صفری
۱۳۹۱ کارشناسی ارشد وحید برجی شبیه سازی نوسانات ستاره ای دکتر صفری
۱۳۹۲ کارشناسی ارشد اسداله صفایی طیف نگاری ستارگان سریع چرخان دکتر صفری
۱۳۹۳ کارشناسی ارشد سعیده لطیف نورسنجی و تحلیل منحنی نوری ستاره متغیر XZ Dra دکتر صفری
۱۳۹۳ کارشناسی ارشد الهه حریری بررسی میزان کدورت جو در روز به وسیله عکاسی از توری رانکی دکتر خادمی
۱۳۹۵ دکتری لیدا اکبری محاسبه پارامترهای تلاطم جو بر اساس روش هارتمن و چهار روزنه  دکتر احمد درودی
1398 کارشناسی ارشد فهیمه شکیبا نورسنجی ستاره متغیر V1644cyg دکتر صفری ودکتر داداشی
1398 کارشناسی ارشد هانیه شاه قدمی اندازه گیری پارامتر دید روزانه با ردیابی دانه های شیدسپهر خورشیدی

دکتر صفری و دکتر داداشی

1398 کارشناسی ارشد محمود حسنی ارتباط بین غلظت ذرات معلق و حد قابلیت رویت دید جوی- مطالعه موردی شهر زنجان دکتر ازاده توکلی و دکتر صفری

بازدید امروز: 2