خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 17
بازديد کل: 9502
بروزرسانی: 23-8-1395
پروژه در دست اجرا - اجرای فاز اول شبکه فاضلاب دانشگاه زنجان

شبکه جمع آوری و انتقال فاضلاب مجتمع خوابگاهی خواهران و سلف سرویس جدید و احداث پکیج تصفیه فاضلاب مربوطه

در مورخ 94/9/14 در دانشگاه زنجان پاکت های شرکت های شرکت کننده در مناقصه فاز اول شبکه فاضلاب دانشگاه زنجان بازگشایی گردید که پس از ارزیابی کیفی 11 شرکت و بررسی قیمت های شرکت کنندگان شرکت بنا زنجان بتن با کمترین قیمت برنده معرفی گردید که در حال حاضر نیز قرارداد مذکور در دست اجرا می باشد.

طول شبکه: 2 کیلو متر

اعتبار : 30 میلیارد ریال

محل اجرا: کوی خوابگاهی خواهران- سلف سرویس- پکیج فاضلاب

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :1/2/95

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.6

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.11

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.12

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.14

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.19

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.21

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.2.28

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.3.10

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.3.18

پیشرفت اجرایی شبکه فاضلاب دانشگاه در مورخ :95.8.18

 

بازدید امروز: 3