خانه :: اساتید :: اخبار

-

-

-

-

اهم خدمات مدیریت طرحهای عمرانی عبارت است از:
1- فراخوان مشاوران و پيمانکاران 2- برگزاری مناقصات مشاوران و پيمانکاران 3- انتخاب پيمانکاران و مشاوران پروژه های عمرانی 4- برآورد اوليه پروژه های عمرانی 5- تعيين ناظرين پروژه ها 6- انتخاب زمين پروژه ها 7- بررسی صورت وضعيتهای موقت و قطعی وتعديلهای مربوطه 8- تعامل و با مديريتهای محترم حوزه معاونت پشتيبانی 9- پيگيری و پيشنهاد اعتبار مورد نياز جهت احداث ويا تکميل پروژه ها 10- تحويل موقت و قطعی پروژه ها 11- شرکت در جلسات شورای فنی استان و کميته برنامه ريزی وارائه گزارش عملکرد (جذب ريالی-پيشرفت فيزيکی پروژه ها) به رياست محترم دانشگاه- معاونت محترم پشتيبانی-استانداری-فرمانداری-وزارت بهداشت،نهاد دفتر مقام معظم رهبری ،رياست محترم جمهوری و وزارت کشور ،در قالب فرم و 12- برگزاری مناقصات تعمير و نگهداری سيستم تاسيسات برقی و مکانيکی و ... ادامه

آمار سایت

بازديد امروز: 3
بازديد ديروز: 9
بازديد کل: 20601
بروزرسانی: 6-11-1398
مدیریت

دکتر مهدی مقیمی

عضو هیات علمی گروه معماری

m.moghimi@znu.ac.ir

024-33052607

1-    مطالعه، بررسی، برنامه ریزی، هماهنگی، انتخاب  و اجرای طرح های  ارائه شده در فضاهای آموزشی و دانشجویی در سطح دانشگاه شامل:

مطالعه، طراحی اولیه، محاسبات و تهیه نقشه های اجرایی توسط کارشناسان – استفاده از مشاوران کار آمد

متره و برآورد ریالی پروژه ها

انجام مناقصات ، ارزشیابی فنی و انتخاب پیمانکاران واجد صلاحیت

ارائه نقشه و مستندات لازم جهت اجرای پروژه به پیمانکاران

2-     نظارت موثر و هدفمند بر اجرای پروژه های پیمانی و امانی شامل:

نظارت عالیه بر حسن اجرای پروژه های عمرانی ، پیمانکاران و مشاورین

تشکیل جلسات هفتگی با پیمانکاران و مشاورین جهت رفع مشکلات و تسریع در اجرای پروژه ها

بررسی دقیق وضعیت های موقت و قطعی پیمانکاران در مدت زمان قانونی و ارسال به امور مالی

انجام تحویل موقت و قطعی پروژه ها

بررسی حسن انجام کار پیمانکاران

3- بازدیدهای دوره ای از مجموعه ها و بررسی مسائل و مشکلات موجود و ارائه راهکارهای مناسب

شرکت در جلسات شورای فنی  معاونتها و مراکز درمانی تحت پوشش

بررسی مشکلات موجود در مجموعه های مختلف آموزشی ، دانشجویی

انجام امور مربوط به تعمیرات اساسی و نگهداشت مجموعه های تحت پوشش

4- ارتباط مستمر با مجمع امور خیرین دانشگاه و حمایت از خیرین محترم جهت انجام پروژه های اولویت دار بر اساس نیاز سنجی صورت گرفته شامل:

شرکت در جلسات مجمع خیرین

مکاتبه و پیگیری جهت تأمین اعتبارات لازم پروژه ها یی که در قالب مشارکت با دانشگاه می باشند.

هماهنگی های لازم جهت بهبود نظارت بر پروژه های خیرین

تشکیل جلسات دوره ای با خیرین محترم و عوامل پروژه های احداثی توسط آنها و ارائه رهنمودها و راهکارهای مناسب برای حل مشکلات موجود

5- مدیریت پروژه و مستند سازی تجربیات

تهیه گزارشات روزانه ،هفتگی ، ماهیانه

تهیه آرشیو کامل از کلیه نقشه ها و مستندات مربوط به پروژه ها

ایجاد بانک اطلاعاتی و جمع آوری اطلاعات از کلیه مراکز آموزشی و دانشجویی تحت پوشش دانشگاه

برگزاری جلسات فنی و هماهنگی های درون بخشی جهت بررسی و حل مشکلات موجود

بهره برداری از اصول مهندسی ارزش

6- ارتقاء و بالا بردن سطح کیفی وکمی کارشناسان شامل

حضور کارشناسان در کنفرانسهای تخصصی ، کلاسها و دوره های آموزشی

بازدید از نمایشگاههای تخصصی

بازدید امروز: 2