خانه  :: اساتید  :: اخبار

موفقیت دانشجوی گروه مهندسی برق
در شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجوییپایان نامه آقای حامد جهانشاهی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد گروه مهندسی برق، به عنوان اثر برگزیده شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی انتخاب شد. این پایان نامه با عنوان "طراحی سیستم اتوماسیون کنتورهای بازار برق و شناسایی سیستم لحظه ای جهت اخذ بهترین تصمیم در بورس برق" تحت راهنمایی آقای دکتر اصغر طاهری و مشاوره آقای دکتر عباس ربیعی از اعضای هیات علمی گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی به انجام رسیده است.

دانشکده مهندسی ضمن تبریک این موفقیت، سرافرازی و موفقیت روزافزون را برای ایشان آرزومند است.


ارسال شده در مورخه: 10-12-1395