خانه  :: اساتید  :: اخبار

تخصيص اعتبار پژوهشي
بنياد نخبگان 

اعتبار پژوهشی بنیاد نخبگان استان زنجان به سه هسته دانشجویی پژوهش محور دانشگاه زنجان، به شرح جدول زیر تعلق گرفت.

ردیف

عنوان هسته

سرپرست هسته

اعضای هسته

دانشجوی برتر

مقطع تحصیلی

مبلغ اعتبار (کل) به ریال

1

علوم محیط زیست زنجان

دکتر جابر اعظمی

حبیب مرادپور

جابر اعظمی

عباسعلی زمانی

حبیب مرادپور

کارشناسی ارشد

70،000،000

2

 

نانو پایش

 

دکتر منصور اوجاقی

محمدحسین هلاکویی

مهدی صبوری

سمانه نصیری

سیدحمید رفیعی

 

محمدحسین هلاکویی

 

دکتری تخصصی

 

100،000،000

3

مطالعات مخاطرات شهری با رویکرد ناب‌آوری

دکتر محسن احدنژاد

سعید نجفی

حیدر صالحی

سعید نجفی

دکتری تخصصی

100،000،000


ارسال شده در مورخه: 10-12-1395

آخرين اخبار با موضوع: معاونت پژوهشی

اطلاعيه مهم

دانشجويان مشمول دريافت جوايز بنياد نخبگان

   

تخصيص اعتبار پژوهشي

بنياد نخبگان

   

مرکز تخصصی آپای دانشگاه زنجان

با حضور آقای مهندس تسلیمی معاون محترم ارتباطات و عملیات مرکز ماهر، افتتاح شد

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت پژوهشی

پذیرش پژوهشگر پسادکتری در رشته شیمی آلی-پلیمر