خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد زمین شناسی
موضوع: زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار منگنز حلب، جنوب غرب زنجان 

 

 

موضوع: زمین­ شناسی، کانی­ شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار منگنز حلب، جنوب­ غرب زنجان

  

ارائه دهنده: امیر نادری            دانشجوی رشته: زمین شناسی             گرایش: اقتصادی

 اساتید راهنما: دکتر قاسم نباتیان ، دکتر مریم هنرمند

استاد مشاور: دکتر حسین کوهستانی

 مکان: کلاس 1 زمین­ شناسی، دانشکده علوم         زمان: یکشنبه 22 اسفندماه 1395- ساعت 11:30

 

 


ارسال شده در مورخه: 18-12-1395