خانه  :: اساتید  :: اخبار

توزیع شیرگروه مزرعه
توزیع شیرتولیدی گروه مزرعه درفروشگاه کارکناناطلاعیه

توزیع شیرتولیدی گروه مزرعه

درفروشگاه کارکنان

کلیه همکاران ودانشجویان محترم

دانشگاه زنجان

(همکاران محترم صرف اینکه ازقسمتهای مربوطه شیردریافت میکنند ،میتوانندمازادمصرف را همه روز از فروشگاه کارکنان خرید نمایند)

شیرتولیدی گروه مزرعه همه روزه از ساعت 10الی 12 به قیمت هرکیلو14000ریال

(بجزایام تعطیل) درفروشگاه کارکنان (بازارچه)توزیع خواهد شد.

تعاونی مصرف کارکنان

1396/02/13

 


ارسال شده در مورخه: 13-2-1396