خانه  :: اساتید  :: اخبار

زمان و مکان برگزاری انتخابات شورای صنفی دانشجویان
معاونت دانشجوییانتخابات شورای صنفی دانشکده‌های فنی و مهندسی، علوم انسانی و مجتمع خوابگاه‌های برادران روز یکشنبه مورخ 1396/02/17 به شرح جدول ذیل انجام خواهد شد. در ضمن انتخابات شورای صنفی دانشکده‌های علوم و کشاورزی و مجتمع خوابگاهی خواهران بدلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد کاندیداها برگزار نمی‌شود. تاریخ برگزاری انتخابات آنها متعاقاً اعلام خواهد شد.
نام دانشکده/ خوابگاه
محل انتخابات
زمان
دانشکده فنی و مهندسی
میدان گرانیت ساختمان مکانیک
ساعت 9 صبح الی 17 عصر
دانشکده علوم انسانی
ورودی دانشکده علوم انسانی
ساعت 9 صبح الی 17 عصر
خوابگاه‌های برادران
مجتمع خوابگاهی برادران
ساعت 14 ظهر لغایت 22 شب
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                           کمیته‌های اجرایی و نظارت 


ارسال شده در مورخه: 16-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

اطلاعیه در خواست وام ضروری

اداره رفاه دانشجویی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

انتخاب اینترنتی خوابگاه