خانه  :: اساتید  :: اخبار

برنامه گلگشت دانشجویان - دختران
برنامه گلگشت دانشجویان - دختران - منطقه طارمگلگشت خواهران دانشجو

برنامه گلگشت خواهران به مقصد طارم(روستای وزنه سر)

زمان : پنج شنبه 96/02/21

جهت ثبت نام فقط روز سه شنبه از ساعت 12/30 الی 14 به اتاق انجمن ورزشی واقع در اداره تربیت بدنی مراجعه نمایید.

ساعت حرکت : ساعت 6 صبح از مقابل مجتمع خوابگاهی دختران

 


ارسال شده در مورخه: 17-2-1396