خانه  :: اساتید  :: اخبار

مرحله دوم انتخابات شورای صنفی دانشجویان
دانشکده های : کشاورزی -علوم و مجتمع خوابگاهی خواهران برگزاری مرحله دوم انتخابات شورای صنفی سال 1396دانشکده‌های کشاورزی، علوم و مجتمع خوابگاهی خواهران

 
ثبت نام از داوطلبان از روز دو‌شنبه 1396/2/18 لغایت چهارشنبه 1396/2/20
محل ثبت نام داوطلبان شورای صنفی دانشکده‌های کشاورزی و علوم: ساختمان امور دانشجویان  اتاق 11
محل ثبت نام داوطلبان شورای صنفی خوابگاه‌های خواهران: سرپرستی‌‌ خوابگاه‌های خواهران
 
حضور داوطلب به همراه کارت دانشجویی الزامی می‌باشد
 
زمان انتخابات : روز دوشنبه 1396/3/1

ارسال شده در مورخه: 18-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: معاونت دانشجویی

اطلاعیه در خواست وام ضروری

اداره رفاه دانشجویی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
معاونت دانشجویی

انتخاب اینترنتی خوابگاه