خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با معاون محترم اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات
دیدار رئیس و دبیر شورای کارکنان با جناب آقای دکتر عسگریان معاون محترم اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرئیس و دبیر شورای کارکنان دانشگاه زنجان با حضور در محل معاونت اداری، مالی وزارت علوم، تحقییقات و فناوری، ضمن دیدار با جناب آقای دکترعسگریان، انتصاب شایسته ایشان به سمت معاونت اداری، مالی وزارت علوم را تبریک و برخی از موارد مربوط به مسائل صنفی کارکنان را نیز مطرح نمودند.


ارسال شده در مورخه: 19-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: شورای کارکنان

دیدار با معاون محترم اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات

دیدار رئیس و دبیر شورای کارکنان با جناب آقای دکتر عسگریان معاون محترم اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

   

تقدیر و تشکر

تقدیر از مسئولین و همکاران دخیل در امر تبدیل وضعیت 39 نفر از کارکنان قراردادی دانشگاه به پیمانی

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
شورای کارکنان

تقدیر و تشکر