خانه  :: اساتید  :: اخبار

دیدار با معاون محترم اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات
دیدار رئیس و دبیر شورای کارکنان با جناب آقای دکتر عسگریان معاون محترم اداری، مالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریرئیس و دبیر شورای کارکنان دانشگاه زنجان با حضور در محل معاونت اداری، مالی وزارت علوم، تحقییقات و فناوری، ضمن دیدار با جناب آقای دکترعسگریان، انتصاب شایسته ایشان به سمت معاونت اداری، مالی وزارت علوم را تبریک و برخی از موارد مربوط به مسائل صنفی کارکنان را نیز مطرح نمودند.


ارسال شده در مورخه: 19-2-1396