خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی عمران
بررسی عددی و مقایسه روشهای بهسازی...25/2/96 کلاس 203 اداریعنـوان: بررسی عددی و مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای سدهای بتنی قوسی

ارائه كننده : امیر سبارشاد     دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما: دکتر امیر جواد مرادلو

مكان :  کلاس 203 اداری             تاريخ : 25/2/1396 روز: دوشنبه             ساعت: 15:30


ارسال شده در مورخه: 23-2-1396