خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاعیه گروه مهندسی عمران
بررسی عددی و مقایسه روشهای بهسازی...25/2/96 کلاس 203 اداریعنـوان: بررسی عددی و مقایسه روشهای بهسازی لرزه ای سدهای بتنی قوسی

ارائه كننده : امیر سبارشاد     دانشجوي رشته: کارشناسي ارشد عمران گرایش آب و سازه های هیدرولیکی

استاد راهنما: دکتر امیر جواد مرادلو

مكان :  کلاس 203 اداری             تاريخ : 25/2/1396 روز: دوشنبه             ساعت: 15:30


ارسال شده در مورخه: 23-2-1396

آخرين اخبار با موضوع: دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنـوان سنتز، شناسایی و بررسی فعالیت نانوکاتالیست­های نامتقارن فلزی برای اکسایش انتخابی هیدروکربن­ها

   

جلسه دفاع از رساله دکتری شیمی-دانشکده علوم

باعنـوان نانو حامل‌های چند عاملی بر پایه Fe3O4@dendrimer به منظور انتقال هدفمند دارو به سلول‌های سرطانی و MRI

   

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم

باعنوان سنتز آنزیم­های مصنوعی بر پایه نانو مواد و کاربردهای آنها

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دفاعیه پایان نامه دانشجویی

جلسه دفاع از پايان نامه دکتری شیمی- دانشکده علوم